Fri lek eller læring i barnehagen? (20.09.2018)
Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. (19.04.2018)
Lyst til å være forskningsassistent i prosjektet «Språk og leseforståelse»? (12.02.2018)
90 %-seminar ved ph.d.-kandidat Tone Salomonsen (28.11.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift (17.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Invitasjon til forskningssamling i Stavangerprosjektet (13.02.2017)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon (24.05.2016)
Flere barn blir meldt inn til PPT (24.05.2016)
Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte (15.02.2016)
- Stavangerprosjektet viser at et helhetlig samarbeid er viktig (25.11.2015)
Språksvake toåringer faller utenfor i lek (04.11.2015)
Verdifull ny kunnskap om barnehagebarn (26.10.2015)
Skriver master om små barns matematikkvansker (21.09.2015)
Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling (07.09.2015)
Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet (26.08.2015)
Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer (12.08.2015)
Milepæl i Stavangerprosjektet (09.06.2015)
Jenter har bedre motorikk enn gutter (16.06.2014)
Skap et språkstimulerende miljø (18.02.2014)
Flere og bedre innmeldinger til PPT (11.02.2014)
Kan mer om former enn om tall (28.11.2013)
Store skilnader mellom barn i norske barnehagar (26.06.2013)
15.000 til film i Stavangerprosjektet (10.04.2013)
En milepæl verd å feire (04.10.2012)
Stavangerprosjektet: Et trenet blikk (31.01.2012)