Dataspel i undervisinga (09.10.2019)
Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul! (01.10.2019)
Kan litterær analyse på barnetrinn stimulere til leselyst? (26.09.2019)
Ny videreutdanning i aktivitetspedagogikk (19.09.2019)
Hvor blir det av snakket? (12.09.2019)
Å ikkje gløyma barn si stemme (12.09.2019)
God leseopplæring med gode (lese)lærarar (28.08.2019)
Lesestrategiar – middel, ikkje mål (23.08.2019)
På Sporet-manualen (23.08.2019)
– Jeg kan aldri få for mange tekster! (16.08.2019)
Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser* (07.08.2019)
PIRLS 2021 blir heldigital (26.06.2019)
Å lese bøker på fritida er viktigere enn mange har trodd (25.06.2019)
Hvordan arbeide fagspesifikt i norsk etter literacy-reformen? (17.06.2019)
Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere (13.06.2019)
Elevene er med på å teste ut nye leseprøver (06.06.2019)
Å lese med flyt (04.06.2019)
Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene (04.06.2019)
Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs (29.05.2019)
Forsker fra UiS og Lesesenteret med gjennomslag i Marie Curie-programmet (27.05.2019)
UiS-forskere går sammen for å få mer kunnskap om motivasjon og læring (24.05.2019)
– Vi må se på muntlighet med nye øyne (10.05.2019)
Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene (06.05.2019)
Drama og lek som arbeidsmåte i begynneropplæringen (02.05.2019)
Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag (29.04.2019)
Åpen forelesning: Materialitet og simulerte situasjoner i moderne multimodale romaner (16.04.2019)
Leseprisen 2019 til flerspråklig barnehage (09.04.2019)
DIREKTE: Nasjonal konferanse om lesing (09.04.2019)
Det første året av doktorgraden (08.04.2019)
Fremtidens barnehagelærere ønsker mer kunnskap om IKT (04.04.2019)
Dårlige e-bøker går ut over barna (04.04.2019)
Med nettbrett i sandkassa (01.04.2019)
Et språkstimulerende læringsmiljø (22.03.2019)
Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre (20.03.2019)
Oddny er på rett hylle når ho får stilla stadig fleire spørsmål (18.03.2019)
– Lærere må tørre å være spesialister (12.03.2019)
Lese- og skriveteknologi som inkluderingsredskap (11.03.2019)
Åpen forelesning: Stillness in reading: Maintaining story literacy in an age of digital buzz. (08.03.2019)
Åpen forelesning: Stillness in reading: Maintaining story literacy in an age of digital buzz. (08.03.2019)
Gode boktips for barnehagebarn - og de voksne (26.02.2019)
Til Skam med tolkningsselvtillit (25.02.2019)
Å skrive i norsk og i yrkesfag (18.02.2019)
Videregående får eget program på Språkløypers oppstartsamling (15.02.2019)
Å motivere og engasjere for lesing i helse- og oppvekstfag (11.02.2019)
Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen (05.02.2019)
- Vi kunne endret hele situasjonen (04.02.2019)
Overgangen fra barnehagen til skolen med fokus på de flerspråklige barna (31.01.2019)
Din kommune kan bli språkkommune (31.01.2019)
Nettstudie for barnehagelærere (28.01.2019)
Påmelding til Språkløypers oppstartsamling (24.01.2019)
Lesing og bruk av tekst i hverdagen for elever som har IOP i de fleste fag (22.01.2019)
Bokstavlæring i begynneropplæringa (15.01.2019)
Siste sjanse for å bli med på oppstartsamling i Språkløyper (15.01.2019)
Kjersti Lundetræ er ny professor (14.01.2019)
Oddny Judith Solheim er ny professor (14.01.2019)
Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2019? (14.01.2019)
Magiske prikker og monstermat: Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen (09.01.2019)
Lykkes med meningsfull skriving i første klasse (05.01.2019)
Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling (22.12.2018)
Opplever forskinga som eit privilegium (13.12.2018)
Gutters og jenters lesing - generaliserer vi for mye? (13.12.2018)
En utfordrende jobb å finne tekster til tiåringer over hele verden (13.12.2018)
Formidlingspris til kreativ norsklærer (05.12.2018)
Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen (26.11.2018)
Ny ressurs: Om dybdelæring i videregående skole (26.11.2018)
Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse (23.11.2018)
Motiveres når forskningen gjør en forskjell for elevene (23.11.2018)
Leseråd for famliar i kvardagen (21.11.2018)
Kunnskapskartleggingen «De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø» (21.11.2018)
Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk (16.11.2018)
Avslutningskonferanse for Stavangerprosjektet (13.11.2018)
Særskilt tilbakemelding fra Lesesenteret på utkast til læreplan i norsk og norsk fordypning (13.11.2018)
Island vil læra av Lesesenterets Språkløyper (09.11.2018)
Opptak av åpen forelesning om dybdelesing (08.11.2018)
Kartet og terrenget – korleis forstår eigentleg elevar grafikk og andre visuelle tekstar? (25.10.2018)
Skuleleiar har opplevd DEKOM-samarbeid med Lesesenteret som «heilt strålande» (19.10.2018)
Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter (19.10.2018)
Forelesning med professor Naomi S. Baron (18.10.2018)
Åpen forelesning med professor Naomi S. Baron (16.10.2018)
E-READs sluttkonferanse vel gjennomført (05.10.2018)
Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv (28.09.2018)
Åpen forelesning: Møtet mellom fagspesifikk literacy og tverrfaglighet (27.09.2018)
Seminar: Begynneropplæring i lesing og opplegg for elever som blir hengende etter i leseutviklingen. (24.09.2018)
Fremtidens elever skal få bedre prøver (11.09.2018)
Fremtidens elever skal få bedre prøver (11.09.2018)
Regjeringen vil satse på lærerspesialister (07.09.2018)
Mer om den faglige bakgrunnen for COST E-READ-konferansen (29.08.2018)
Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar? (27.08.2018)
Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter (15.08.2018)
Min lesesommer: Marte Spurkland (10.08.2018)
Min lesesommer: John Brungot (03.08.2018)
Språkløyper får ros i ny rapport (01.08.2018)
Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy (31.07.2018)
Min lesesommer: Arild Hermstad (27.07.2018)
Internasjonal konferanse ved Lesesenteret (26.07.2018)
Ny senterleder ved Lesesenteret (26.07.2018)
Min lesesommer: Kari Elisabeth Kaski (20.07.2018)
Min lesesommer: Monica Melby-Lervåg (13.07.2018)
Min lesesommer: Iselin Nybø (10.07.2018)
Min lesesommer: Jørn Lier Horst (06.07.2018)
Min lesesommer: Terje Torkildsen (29.06.2018)
Min lesesommer: Steffen Handal (19.06.2018)
Min lesesommer: Mathilde Tybring-Gjedde (15.06.2018)
Min lesesommer: Sofie Frost (12.06.2018)
Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien (08.06.2018)
Boktips for fotballfans (08.06.2018)
Min lesesommer: Janne Stigen Drangsholt (01.06.2018)
Lærerik eksamenskonferanse for lærerspesialiststudenter (31.05.2018)
Intervju med E-READ-aktuelle Maryanne Wolf: Hvordan ivareta dybdelesing i en digital verden (28.05.2018)
Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker (28.05.2018)
Lesesenterets lesetips! (25.04.2018)
Her er dei 17 nye språkkommunane (23.04.2018)
Lesesenterets høringssvar om evaluering av seksårsreformen (23.04.2018)
Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. (19.04.2018)
Her er program for oppstartsamlingen til Språkløyper (16.04.2018)
Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat (13.04.2018)
Så var Språkløyper-turnéen i gang (11.04.2018)
Tips til motiverende leselekser (03.04.2018)
Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen (26.03.2018)
De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster (23.03.2018)
- Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir (22.03.2018)
Ønsker mer kunnskap om digitale barneår (22.03.2018)
Fikk pris for inspirerende bibliotekarbeid (20.03.2018)
Følg lesekonferansen direkte (19.03.2018)
Gode tips til leseleksa (12.03.2018)
Hedret for internasjonalt samarbeid (08.03.2018)
Her kan du melde deg på Språkløypers oppstartsamling (01.03.2018)
Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» (27.02.2018)
Er leseprøvene gode nok? (23.02.2018)
Statsrådbesøk på Lesesenteret (21.02.2018)
Tror elevene trekkes mot krevende litteratur (13.02.2018)
Lyst til å være forskningsassistent i prosjektet «Språk og leseforståelse»? (12.02.2018)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn) (UTGÅR fra høsten 2020) (05.02.2018)
En skikkelig skolemann (31.01.2018)
Disputas: Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå (18.01.2018)
Endå meir å hente for vidaregåande i Språkløyper (17.01.2018)
Språkløyper søker nye deltakarar – særleg frå vidaregåande (17.01.2018)
– Vi anbefaler alle barnehagelærere å ta denne videreutdanningen (10.01.2018)
Kven blir nye språkkommunar i 2018? (09.01.2018)
Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste? (04.01.2018)
En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp (08.12.2017)
Jubler for barnehagesenter til UiS! (08.12.2017)
Tiåringer i store kommuner har best leseferdigheter (07.12.2017)
Presentasjoner fra fagkonferansen om PIRLS 2016 (05.12.2017)
Norske elever har betydelig framgang i lesing (05.12.2017)
Norske tiåringer er dyktige nett-lesere (05.12.2017)
Raskere bokstavlæring er god opplæring, også for elever som strever (01.12.2017)
Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2018? (28.11.2017)
Temanummer om språk og kommunikasjon i Naturfag (23.11.2017)
Høringsuttalelse fra Lesesenteret til Fagfornyelsen - kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter (21.11.2017)