Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul! (01.10.2019)
Kan litterær analyse på barnetrinn stimulere til leselyst? (26.09.2019)
Ny videreutdanning i aktivitetspedagogikk (19.09.2019)
Hvor blir det av snakket? (12.09.2019)
Å ikkje gløyma barn si stemme (12.09.2019)
God leseopplæring med gode (lese)lærarar (28.08.2019)
Lesestrategiar – middel, ikkje mål (23.08.2019)
På Sporet-manualen (23.08.2019)
– Jeg kan aldri få for mange tekster! (16.08.2019)
Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser* (07.08.2019)
PIRLS 2021 blir heldigital (26.06.2019)
Å lese bøker på fritida er viktigere enn mange har trodd (25.06.2019)
Hvordan arbeide fagspesifikt i norsk etter literacy-reformen? (17.06.2019)
Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere (13.06.2019)
Elevene er med på å teste ut nye leseprøver (06.06.2019)
Elevene er med på å teste ut nye leseprøver (06.06.2019)
Å lese med flyt (04.06.2019)
Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene (04.06.2019)
Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs (29.05.2019)
UiS-forskere går sammen for å få mer kunnskap om motivasjon og læring (24.05.2019)
– Vi må se på muntlighet med nye øyne (10.05.2019)
Drama og lek som arbeidsmåte i begynneropplæringen (02.05.2019)
Å lese og tolke tegn og symboler i estetiske fag (29.04.2019)
Åpen forelesning: Materialitet og simulerte situasjoner i moderne multimodale romaner (16.04.2019)
Leseprisen 2019 til flerspråklig barnehage (09.04.2019)
Det første året av doktorgraden (08.04.2019)
Fremtidens barnehagelærere ønsker mer kunnskap om IKT (04.04.2019)
Dårlige e-bøker går ut over barna (04.04.2019)
Med nettbrett i sandkassa (01.04.2019)
Et språkstimulerende læringsmiljø (22.03.2019)
Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre (20.03.2019)
Oddny er på rett hylle når ho får stilla stadig fleire spørsmål (18.03.2019)
– Lærere må tørre å være spesialister (12.03.2019)
Lese- og skriveteknologi som inkluderingsredskap (11.03.2019)
Gode boktips for barnehagebarn - og de voksne (26.02.2019)
Til Skam med tolkningsselvtillit (25.02.2019)
Å skrive i norsk og i yrkesfag (18.02.2019)
Å motivere og engasjere for lesing i helse- og oppvekstfag (11.02.2019)
Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen (05.02.2019)
- Vi kunne endret hele situasjonen (04.02.2019)
Overgangen fra barnehagen til skolen med fokus på de flerspråklige barna (31.01.2019)
Nettstudie for barnehagelærere (28.01.2019)
Lesing og bruk av tekst i hverdagen for elever som har IOP i de fleste fag (22.01.2019)
Bokstavlæring i begynneropplæringa (15.01.2019)
Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2019? (14.01.2019)
Magiske prikker og monstermat: Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen (09.01.2019)
Lykkes med meningsfull skriving i første klasse (05.01.2019)
Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling (22.12.2018)
Opplever forskinga som eit privilegium (13.12.2018)
Gutters og jenters lesing - generaliserer vi for mye? (13.12.2018)
En utfordrende jobb å finne tekster til tiåringer over hele verden (13.12.2018)
Ny ressurs: Om dybdelæring i videregående skole (26.11.2018)
Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse (23.11.2018)
Motiveres når forskningen gjør en forskjell for elevene (23.11.2018)
Leseråd for famliar i kvardagen (21.11.2018)
Kunnskapskartleggingen «De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø» (21.11.2018)
Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk (16.11.2018)
Kartet og terrenget – korleis forstår eigentleg elevar grafikk og andre visuelle tekstar? (25.10.2018)
Skuleleiar har opplevd DEKOM-samarbeid med Lesesenteret som «heilt strålande» (19.10.2018)
Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter (19.10.2018)
Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv (28.09.2018)
Regjeringen vil satse på lærerspesialister (07.09.2018)
Mer om den faglige bakgrunnen for COST E-READ-konferansen (29.08.2018)
Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar? (27.08.2018)
Språkløyper får ros i ny rapport (01.08.2018)
Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien (08.06.2018)
Boktips for fotballfans (08.06.2018)
Intervju med E-READ-aktuelle Maryanne Wolf: Hvordan ivareta dybdelesing i en digital verden (28.05.2018)
Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker (28.05.2018)
Lesesenterets lesetips! (25.04.2018)
Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat (13.04.2018)
Tips til motiverende leselekser (03.04.2018)
Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen (26.03.2018)
De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster (23.03.2018)
Ivrige boklesere er best på skjermlesing (23.03.2018)
- Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir (22.03.2018)
Ønsker mer kunnskap om digitale barneår (22.03.2018)
Fikk pris for inspirerende bibliotekarbeid (20.03.2018)
Gode tips til leseleksa (12.03.2018)
Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» (27.02.2018)
Er leseprøvene gode nok? (23.02.2018)
Tror elevene trekkes mot krevende litteratur (13.02.2018)
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn) (UTGÅR fra høsten 2020) (05.02.2018)
En skikkelig skolemann (31.01.2018)
Disputas: Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå (18.01.2018)
– Vi anbefaler alle barnehagelærere å ta denne videreutdanningen (10.01.2018)
Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste? (04.01.2018)
En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp (08.12.2017)
Jubler for barnehagesenter til UiS! (08.12.2017)
Tiåringer i store kommuner har best leseferdigheter (07.12.2017)
Norske elever har betydelig framgang i lesing (05.12.2017)
Raskere bokstavlæring er god opplæring, også for elever som strever (01.12.2017)
Slik kan du jobbe med lesing og ungdommer med IOP (17.10.2017)
GraphoGame (10.10.2017)
Digital læring på Nordic Edge (15.09.2017)
Lær å støtta elevane dine som skrivarar (08.09.2017)
Denne skal skapa kjønnsdebatt på lærarrommet (31.08.2017)
Disputerer om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis (31.08.2017)
Språk og vokabular-pakke har blitt ny (29.08.2017)
Et vellykket førsteår i Two Teachers (23.08.2017)
Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk (22.08.2017)
Kreativ skriving kan vera suksessfaktoren for sidemål i vidaregåande (22.08.2017)
Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? (22.08.2017)
Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet (22.08.2017)
Språkvanskar i barnehagealder blir eige tema i Språkløyper (22.08.2017)
Hva betyr familierisiko og hjemmemiljøet for barn med lese- og skrivevansker? (18.08.2017)
Læring gjennom leik på 1. trinn (16.08.2017)
Klart for påmelding til Språkløypers samling om overgangen frå barnehage til skule (14.08.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
Flyt kan vera vel så viktig som staving (28.06.2017)
"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave (26.06.2017)
Er vi på rett vei med voksenopplæringen? (16.06.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
Disputas om blogging i undervisninga (01.06.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (15.05.2017)
Ny bok går til kjernen av norskfaget (04.05.2017)
Mestring av hverdagsmatematikk – hvorfor er de eldste best? (28.04.2017)
Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
God leseplanlegging (30.03.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Fravær og frafall og høna og egget (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet? (14.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Fagspesifikk skriving på barneskolen (10.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Vaksenopplæring bruker Språkløyper til å undervisa innvandrarar betre (29.01.2017)
Språkløyper hjelper Svalbard med fleirspråklege utfordringar (28.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
Noen oppklaringer om Leselos og metakognisjon (03.01.2017)
Ressurslærarar har gode erfaringar med læringsstøttande prøvar (27.12.2016)
Norske 15-åringer blir stadig bedre i lesing (06.12.2016)
Nasjonale prøvar: 5. klasseelevar held seg på same nivå (01.12.2016)
Læringsstøttende prøve i vokabular (01.12.2016)
TIMSS-resultata: Norske barneskuleelevar gjer det betre i matte (29.11.2016)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter (23.11.2016)
Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene (23.11.2016)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
Leseprisen 2017 (10.11.2016)
Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt (10.11.2016)
"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive (28.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i vidaregåande (13.10.2016)
Slik blir det jobba med Språkløyper i ungdomsskulen (11.10.2016)
Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande (07.10.2016)
Språkløyper gir det faglege samarbeidet som ungdomsskule og vidaregåande har sakna (04.10.2016)