Særskilt tilbakemelding fra Lesesenteret på utkast til læreplan i norsk og norsk fordypning (13.11.2018)
Island vil læra av Lesesenterets Språkløyper (09.11.2018)
Opptak av åpen forelesning om dybdelesing (08.11.2018)
Kartet og terrenget – korleis forstår eigentleg elevar grafikk og andre visuelle tekstar? (25.10.2018)
Skuleleiar har opplevd DEKOM-samarbeid med Lesesenteret som «heilt strålande» (19.10.2018)
Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter (19.10.2018)
Dårlige e-bøker går ut over barna (19.10.2018)
Forelesning med professor Naomi S. Baron (18.10.2018)
Åpen forelesning med professor Naomi S. Baron (16.10.2018)
E-READs sluttkonferanse vel gjennomført (05.10.2018)
Disputas om motivasjon for lesing i første klasse (28.09.2018)
Åpen forelesning: Møtet mellom fagspesifikk literacy og tverrfaglighet (27.09.2018)
Seminar: Begynneropplæring i lesing og opplegg for elever som blir hengende etter i leseutviklingen. (24.09.2018)
Fremtidens elever skal få bedre prøver (11.09.2018)
Fremtidens elever skal få bedre prøver (11.09.2018)
Regjeringen vil satse på lærerspesialister (07.09.2018)
Mer om den faglige bakgrunnen for COST E-READ-konferansen (29.08.2018)
Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar? (27.08.2018)
Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter (15.08.2018)
Min lesesommer: Marte Spurkland (10.08.2018)
Min lesesommer: John Brungot (03.08.2018)
Språkløyper får ros i ny rapport (01.08.2018)
Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy (31.07.2018)
Min lesesommer: Arild Hermstad (27.07.2018)
Internasjonal konferanse ved Lesesenteret (26.07.2018)
Ny senterleder ved Lesesenteret (26.07.2018)
Min lesesommer: Kari Elisabeth Kaski (20.07.2018)
Min lesesommer: Monica Melby-Lervåg (13.07.2018)
Min lesesommer: Iselin Nybø (10.07.2018)
Min lesesommer: Jørn Lier Horst (06.07.2018)
Min lesesommer: Terje Torkildsen (29.06.2018)
Min lesesommer: Steffen Handal (19.06.2018)
Min lesesommer: Mathilde Tybring-Gjedde (15.06.2018)
Min lesesommer: Sofie Frost (12.06.2018)
Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker (08.06.2018)
Boktips for fotballfans (08.06.2018)
Min lesesommer: Janne Stigen Drangsholt (01.06.2018)
Lærerik eksamenskonferanse for lærerspesialiststudenter (31.05.2018)
Intervju med E-READ-aktuelle Maryanne Wolf: Hvordan ivareta dybdelesing i en digital verden (28.05.2018)
Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker (28.05.2018)
Lesesenterets lesetips! (25.04.2018)
Her er dei 17 nye språkkommunane (23.04.2018)
Lesesenterets høringssvar om evaluering av seksårsreformen (23.04.2018)
Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. (19.04.2018)
Her er program for oppstartsamlingen til Språkløyper (16.04.2018)
Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat (13.04.2018)
Så var Språkløyper-turnéen i gang (11.04.2018)
Den samme leseleksa passer ikke for alle (03.04.2018)
Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen (26.03.2018)
De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster (23.03.2018)
- Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir (22.03.2018)
Ønsker mer kunnskap om digitale barneår (22.03.2018)
Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen? (21.03.2018)
Fikk pris for inspirerende bibliotekarbeid (20.03.2018)
Følg lesekonferansen direkte (19.03.2018)
Gode tips til leseleksa (12.03.2018)
Hedret for internasjonalt samarbeid (08.03.2018)
Her kan du melde deg på Språkløypers oppstartsamling (01.03.2018)
Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen» (27.02.2018)
Er leseprøvene gode nok? (23.02.2018)
Statsrådbesøk på Lesesenteret (21.02.2018)
Tror elevene trekkes mot krevende litteratur (13.02.2018)
Lyst til å være forskningsassistent i prosjektet «Språk og leseforståelse»? (12.02.2018)
En skikkelig skolemann (31.01.2018)
Disputas: Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå (18.01.2018)
Endå meir å hente for vidaregåande i Språkløyper (17.01.2018)
Språkløyper søker nye deltakarar – særleg frå vidaregåande (17.01.2018)
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1 – nettbasert (13.01.2018)
– Vi anbefaler alle barnehagelærere å ta denne videreutdanningen (10.01.2018)
Kven blir nye språkkommunar i 2018? (09.01.2018)
Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste? (04.01.2018)
En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp (08.12.2017)
Jubler for barnehagesenter til UiS! (08.12.2017)
Tiåringer i store kommuner har best leseferdigheter (07.12.2017)
Presentasjoner fra fagkonferansen om PIRLS 2016 (05.12.2017)
Norske elever har betydelig framgang i lesing (05.12.2017)
Norske tiåringer er dyktige nett-lesere (05.12.2017)
Raskere bokstavlæring er god opplæring, også for elever som strever (01.12.2017)
Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2018? (28.11.2017)
Temanummer om språk og kommunikasjon i Naturfag (23.11.2017)
Høringsuttalelse fra Lesesenteret til Fagfornyelsen - kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter (21.11.2017)
Høring: Kjerneelementer i norskfaget (08.11.2017)
Er du vår nye senterleder? (26.10.2017)
Konferanse om ny rammeplan – Presentasjoner (20.10.2017)
Slik kan du jobbe med lesing og ungdommer med IOP (17.10.2017)
GraphoGame (10.10.2017)
Ny bok: Leselosboka (28.09.2017)
FYR er over nasjonalt, men lever vidare lokalt (21.09.2017)
Digital læring på Nordic Edge (15.09.2017)
Lær å støtta elevane dine som skrivarar (08.09.2017)
Denne skal skapa kjønnsdebatt på lærarrommet (31.08.2017)
Disputerer om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis (31.08.2017)
Språk og vokabular-pakke har blitt ny (29.08.2017)
Et vellykket førsteår i Two Teachers (23.08.2017)
Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk (22.08.2017)
Kreativ skriving kan vera suksessfaktoren for sidemål i vidaregåande (22.08.2017)
Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? (22.08.2017)
Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet (22.08.2017)
Språkvanskar i barnehagealder blir eige tema i Språkløyper (22.08.2017)
Hva betyr familierisiko og hjemmemiljøet for barn med lese- og skrivevansker? (18.08.2017)
Læring gjennom leik på 1. trinn (16.08.2017)
Klart for påmelding til Språkløypers samling om overgangen frå barnehage til skule (14.08.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
Flyt kan vera vel så viktig som staving (28.06.2017)
"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave (26.06.2017)
Internasjonalt leseprosjekt i Læringsverkstedet Kanebo barnehage (19.06.2017)
Er vi på rett vei med voksenopplæringen? (16.06.2017)
Lesesenterets innspill til Overordnet del (14.06.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
Disputas om blogging i undervisninga (01.06.2017)
Åpen forelesning med Jan Frijters: Betydningen av tidlig innsats for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker (25.05.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (15.05.2017)
Ny bok går til kjernen av norskfaget (04.05.2017)
Mestring av hverdagsmatematikk – hvorfor er de eldste best? (28.04.2017)
Ny rammeplan for fremtidens barnehager (24.04.2017)
Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
Her er dei 28 nye språkkommunane (19.04.2017)
Leseprisen 2017 til Malakoff videregående skole (04.04.2017)
Stor entusiasme for djupnelæring på lesekonferansen (03.04.2017)
Ny bok: God leseplanlegging (30.03.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Fravær og frafall og høna og egget (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet? (14.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Biblioteker vil nå «tweensa» (24.02.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Fagspesifikk skriving på barneskolen (10.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Barnehager trenger mer kunnskap om digital teknologi (06.02.2017)
Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere (31.01.2017)
Norske elevers lesing - fortsetter framgangen? (30.01.2017)
Vaksenopplæring bruker Språkløyper til å undervisa innvandrarar betre (29.01.2017)
Språkløyper hjelper Svalbard med fleirspråklege utfordringar (28.01.2017)
Nå kan du melda deg på oppstartsamling for Språkløyper (27.01.2017)
Temauke: Minoritetsspråklige barn og elever (23.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
VEBB sentralt i norsk barnehageforskning (18.01.2017)
Noen oppklaringer om Leselos og metakognisjon (03.01.2017)
Ressurslærarar har gode erfaringar med læringsstøttande prøvar (27.12.2016)
Norske 15-åringer blir stadig bedre i lesing (06.12.2016)
Nasjonale prøvar: 5. klasseelevar held seg på same nivå (01.12.2016)
Lesegledernes Adventskalender (01.12.2016)
Læringsstøttende prøve i vokabular (01.12.2016)
TIMSS-resultata: - Norsk skule er på rett veg (30.11.2016)
TIMSS-resultata: Norske barneskuleelevar gjer det betre i matte (29.11.2016)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter (23.11.2016)