Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Norske elevers lesing - fortsetter framgangen? (30.01.2017)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
Snart kan du finne ut om e-boken er passende for språkarbeidet i barnehagen (30.09.2016)
Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker (15.08.2016)
Elevenes kritiske blikk på litteraturundervisningen (15.08.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Barns fortellerkunnskap bør bevares i skolen (02.05.2016)
Førsteklassinger kan lese som eksperter (22.04.2016)
Nå måles elevenes leseferdigheter (08.04.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte (15.02.2016)
Hva er egentlig dysleksi? (22.12.2015)
Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet (21.12.2015)
Språksvake toåringer faller utenfor i lek (04.11.2015)
Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter (13.10.2015)
Hva skjer med oss når vi leser på skjerm? (17.09.2015)
Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling (07.09.2015)
Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer (12.08.2015)
Førsteklassingene bør få introdusert alle bokstavene før jul (10.08.2015)
Dataspel kan fange opp dysleksi hos minoritetselevar (09.06.2015)
Blinde flekker i vurdering av barns språk (29.04.2015)
Jenter har bedre motorikk enn gutter (16.06.2014)
Å posisjonere seg som fagtekstskriver (31.03.2014)
Elever skriver bedre med modelltekster (19.03.2014)
Kartleggingen vil fortsette (26.02.2014)
Hvorfor leser vi dårligere på skjerm? (02.12.2013)
Kan mer om former enn om tall (28.11.2013)
Mange måter å fortelle på (23.10.2013)
Helse i hvert ord (28.08.2013)
Store skilnader mellom barn i norske barnehagar (26.06.2013)
Svake lesere sliter mest på skjerm (18.01.2013)
Sliter med mer enn dysleksi (21.10.2011)
Fellestrekk mellom lesevansker og regnevansker (26.09.2010)
Motoriske vansker hos barn med lesevansker og dysleksi (25.09.2010)