Å ikkje gløyma barn si stemme (12.09.2019)
– Jeg kan aldri få for mange tekster! (16.08.2019)
PIRLS 2021 blir heldigital (26.06.2019)
Å lese bøker på fritida er viktigere enn mange har trodd (25.06.2019)
Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere (13.06.2019)
Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene (04.06.2019)
– Vi må se på muntlighet med nye øyne (10.05.2019)
Dårlige e-bøker går ut over barna (04.04.2019)
Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre (20.03.2019)
Oddny er på rett hylle når ho får stilla stadig fleire spørsmål (18.03.2019)
- Vi kunne endret hele situasjonen (04.02.2019)
Stavangerprosjektet fortsetter (01.02.2019)
Lykkes med meningsfull skriving i første klasse (05.01.2019)
Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling (22.12.2018)
Opplever forskinga som eit privilegium (13.12.2018)
En utfordrende jobb å finne tekster til tiåringer over hele verden (13.12.2018)
Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse (23.11.2018)
Motiveres når forskningen gjør en forskjell for elevene (23.11.2018)
Kunnskapskartleggingen «De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø» (21.11.2018)
Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk (16.11.2018)
Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter (19.10.2018)
Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv (28.09.2018)
Fri lek eller læring i barnehagen? (20.09.2018)
Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien (08.06.2018)
Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen (26.03.2018)
Blogging ga ny praksis i klasserommet (23.03.2018)
De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster (23.03.2018)
Ivrige boklesere er best på skjermlesing (23.03.2018)
Håndskrift i den digitale tida (22.03.2018)
- Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir (22.03.2018)
– Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet (22.03.2018)
Ønsker mer kunnskap om digitale barneår (22.03.2018)
Tror elevene trekkes mot krevende litteratur (13.02.2018)
Disputas: Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå (18.01.2018)
Tiåringer i store kommuner har best leseferdigheter (07.12.2017)
Fremgang blant flerspråklige lesere (05.12.2017)
Norske elever har betydelig framgang i lesing (05.12.2017)
Elevenes leseresultater er bedre – hvor mye skyldes lærerne? (05.12.2017)
Lesestrategiar er ­­­­­­blitt vanleg verktøy i norske klasserom (05.12.2017)
Digital læring på Nordic Edge (15.09.2017)
Disputerer om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis (31.08.2017)
Hva betyr familierisiko og hjemmemiljøet for barn med lese- og skrivevansker? (18.08.2017)
Det viktige blikket for hvert barn (07.08.2017)
"Det matematiske barnet" - klassiker i ny utgave (26.06.2017)
Er vi på rett vei med voksenopplæringen? (16.06.2017)
Den viktige sammenhengen mellom språk og lek (02.06.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (15.05.2017)
Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole (08.05.2017)
Mestring av hverdagsmatematikk – hvorfor er de eldste best? (28.04.2017)
Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen? (26.04.2017)
Litteraturfagets plass i skolen (21.04.2017)
10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling (29.03.2017)
Førsteklassingene lærer bokstavene raskere (20.03.2017)
Le@rning by blogging (09.03.2017)
Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring (23.02.2017)
Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling (15.02.2017)
Leser eventyr på nettbrett (09.02.2017)
Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde? (26.11.2016)
Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen (22.11.2016)
Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker (15.08.2016)
Elevenes kritiske blikk på litteraturundervisningen (15.08.2016)
Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet (12.07.2016)
Barns fortellerkunnskap bør bevares i skolen (02.05.2016)
Førsteklassinger kan lese som eksperter (22.04.2016)
Mener om utdanning – mangler kunnskap (11.03.2016)
Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte (15.02.2016)
Hva er egentlig dysleksi? (22.12.2015)
Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet (21.12.2015)
Språksvake toåringer faller utenfor i lek (04.11.2015)
Lesemiljøet i hjemmet avgjørende for barns leseferdigheter (13.10.2015)
Hva skjer med oss når vi leser på skjerm? (17.09.2015)
Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling (07.09.2015)
Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer (12.08.2015)
Førsteklassingene bør få introdusert alle bokstavene før jul (10.08.2015)
Dataspel kan fange opp dysleksi hos minoritetselevar (09.06.2015)
Blinde flekker i vurdering av barns språk (29.04.2015)
Jenter har bedre motorikk enn gutter (16.06.2014)
Å posisjonere seg som fagtekstskriver (31.03.2014)
Elever skriver bedre med modelltekster (19.03.2014)
Hvorfor leser vi dårligere på skjerm? (02.12.2013)
Kan mer om former enn om tall (28.11.2013)
Mange måter å fortelle på (23.10.2013)
Helse i hvert ord (28.08.2013)
Store skilnader mellom barn i norske barnehagar (26.06.2013)
Svake lesere sliter mest på skjerm (18.01.2013)
Sliter med mer enn dysleksi (21.10.2011)
Fellestrekk mellom lesevansker og regnevansker (26.09.2010)
Motoriske vansker hos barn med lesevansker og dysleksi (25.09.2010)