MENY

Program - Nasjonal konferanse om lesing 2019

Program for nasjonal lesekonferanse 9.-10. april 2019. Tema er "Motivert og engasjert – Godt arbeid med språk i barnehagen".

 


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Tirsdag 9. april:

09.00-09.30
Registrering


09.30-09.45
Åpning


09.45-10.30
Plenumsforedrag:
Kvalitet i norsk barnehage – et forskerperspektiv / Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge


10.30-10.45
Pause


10.45-11.30
Plenumsforedrag:
Til nytte og behag – om verdien av å lese sammen / Trude Hoel og Monica G. Mitchell, Lesesenteret, UiS


11.30-12.30
Lunsj


12.30-13.15
Parallellsesjoner:

1.1. Filiorum – Senter for barnehageforskning – Samarbeid mellom praksis og forskning / Elin Reikerås, Filiorum, UiS
1.2 Overgangen fra barnehage til skole / Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret, Uis og Heidi Sandø, Skrivesenteret, NTNU
1.3 Lesing av digitale tekster / Margrethe Jernes, Lesesenteret, UiS


13.15-13.30
Pause


13.30-14.15
Parallellsesjoner:

2.1. Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen – Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Strand kommune / Berit Idsøe Bringaker, Førland barnehage/Strand kommune og Unni Fuglestad, Lesesenteret, UiS
2.2. Systematisk språkarbeid med barn i risikosonen / Åste M. Hagen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
2.3. Animasjon med barn – fra ide til ferdig film / Marianne Undheim, Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger (Workshop – maks 20 personer – holdes 2 ganger)


14.15-14.30
Pause


14.30-15.15
Parallellsesjoner:

3.1. Gutter og lesing i barnehagen / Elisabeth Brekke Stangeland, Lesesenteret, UiS
3.2. Skal vi leke en bok? / Ingvild Alfheim, OsloMet og Cecilie Dyrkorn Fodstad, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
3.3. Animasjon med barn – fra ide til ferdig film / Marianne Undheim, Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger (Workshop – maks 20 personer– holdes 2 ganger)


15.15-15.30
Pause


15.30-16.15
Plenumsforedrag:
Hvordan skape kapasitetsbygging i barnehagen med kvalitet? / Pål Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS


...

19.30-22.00
Konferansemiddag (husk påmelding)

...


Onsdag 10. april:

09.00-09.10
Åpning - dag 2


09.10-09.45
Plenumsforedrag: Utdeling av Leseprisen 2019
Presentasjon av vinnerprosjektet


09.45-10.30
Plenumsforedrag:
Barn, språk, samtale og læring i barnehage / Liv Gjems, Universitetet i Sørøst-Norge og Åshild Jensen, student.


10.30-10.45
Pause


10.45-11.30
Parallellsesjoner:

4.1. «Matematikkundervisning» i barnehagen? / Per-Einar Sæbbe, Universitetet i Stavanger
4.2. Musikk og språk  – kroppslige estetiske læreprosesser / Kirsten Halle, Universitetet i Stavanger
4.3. Språkvansker hos barnehagebarn og praktisk bruk av Språkløyper / Kirsten M. Bjerkan, Statped


11.30-12.30
Lunsj


12.30-13.15
Plenumsforedrag:
Hvordan møte flerspråklige barnehagebarn på en god måte? / Irmelin Kjelaas, NTNU


13.15-13.30
Pause


13.30-14.15
Plenumsforedrag:
Anna F. Folkestad, barnebokforfatter


14.15-14.30
Pause


14.30-15.15
Plenumsforedrag:
Kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø – resultater fra GoBaN / Joakim Evensen, Lesesenteret, UiS


15.15
Avslutning