MENY

Presentasjoner - Nasjonal konferanse om lesing 2019

Presentasjoner fra nasjonal konferanse om lesing 9.-10. april 2019 – "Motivert og engasjert – Godt arbeid med språk i barnehagen". Presentasjonene legges ut fortløpende etter at de er justert og godkjent for publikasjon av foredragsholderne.

 


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Tirsdag 9. april:

Plenumsforedrag:

Kvalitet i norsk barnehage – et forskerperspektiv / Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge


Til nytte og behag – om verdien av å lese sammen / Trude Hoel og Monica G. Mitchell, Lesesenteret, UiS


Parallellsesjoner:

1.1. Filiorum – Senter for barnehageforskning – Samarbeid mellom praksis og forskning / Elin Reikerås, Filiorum, UiS
1.2 Overgangen fra barnehage til skole / Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret, Uis og Heidi Sandø, Skrivesenteret, NTNU
1.3 Lesing av digitale tekster / Margrethe Jernes, Lesesenteret, UiS


Parallellsesjoner:

2.1. Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen – Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Strand kommune / Berit Idsøe Bringaker, Førland barnehage/Strand kommune og Unni Fuglestad, Lesesenteret, UiS
2.2. Systematisk språkarbeid med barn i risikosonen / (Utgikk – ingen presentasjon publiseres)
2.3. Animasjon med barn – fra ide til ferdig film / Marianne Undheim, Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger (Workshop – maks 20 personer – holdes 2 ganger)


Parallellsesjoner:

3.1. Gutter og lesing i barnehagen / (Endret grunnet sykdom – ingen presentasjon publiseres)
3.2. Skal vi leke en bok? / Ingvild Alfheim, OsloMet og Cecilie Dyrkorn Fodstad, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
3.3. Animasjon med barn – fra ide til ferdig film / Marianne Undheim, Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger (Workshop – maks 20 personer– holdes 2 ganger)


Plenumsforedrag:

Hvordan skape kapasitetsbygging i barnehagen med kvalitet? / Pål Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS


 

Onsdag 10. april:

Plenumsforedrag:
Presentasjon av vinnerprosjektet - Leseprisen 2019


Barn, språk, samtale og læring i barnehage / Liv Gjems, Universitetet i Sørøst-Norge
Barn, språk, samtale og læring i barnehage / Åshild Jensen, student.


Parallellsesjoner:

4.1. «Matematikkundervisning» i barnehagen? / Per-Einar Sæbbe, Universitetet i Stavanger
4.2. Musikk og språk  – kroppslige estetiske læreprosesser / Kirsten Halle, Universitetet i Stavanger
4.3. Språkvansker hos barnehagebarn og praktisk bruk av Språkløyper / Kirsten M. Bjerkan, Statped


Plenumsforedrag:

Hvordan møte flerspråklige barnehagebarn på en god måte? / Irmelin Kjelaas, NTNU


Anna F. Folkestad, barnebokforfatter (ingen presentasjon publiseres)


Kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø – resultater fra GoBaN / Joakim Evensen, Lesesenteret, UiS