MENY

AVLYST: Program - Nasjonal konferanse om lesing 2020

Program for nasjonal lesekonferanse 30.-31. mars 2020. Pogrammet er under arbeid, og oppdateres med fullt program når dette er klart.

 


HJEMPROGRAMPÅMELDING PRAKTISK INFO


Mandag 30. mars:

09:00
Registrering

09:30
Åpning v/senterleder Kjersti Lundetræ

09:40
Therese Hauge og Bjørnar Thengs, Fagfornyelsesteamet, Midt-Rogaland: Hva er Fagfornyelsen, og hvorfor det er nødvendig med en ny fagplan nå?

10:10
Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger: Hva skal forskerne se etter? Suksesskriterier for fagfornyelsen.

10:40
Pause

11:00
Jonas Bakken, Universitetet i Oslo: Hva er nytt i norskfaget, og hvilke muligheter gir fagfornyelsen norsklærere?

11:30
Deborah Larsen, Universitetet i Stavanger: Looking at the new national curriculum through English eyes.

12:00
Lunsj

13:00
Evy Jøsok, OsloMet:  Hvordan skape muligheter for kritisk tenkning i klasserommet, og hva slags støtte trenger elevene?

13:30
Bjørn Bolstad, Universitetet i Oslo:  Om tverrfaglighet

14:10
Pause

14:30
Øystein Gilje, Universitetet i Oslo:  Hvilke muligheter gir det digitale for å realisere viktige ideer i fagfornyelsen, som det analoge ikke gir?

15:10
Birte Simonsen, Universitetet i Agder:  Reformer i etikkens lys.

15:40
Avslutning dag 1

---

19:30
Konferansemiddag


Tirsdag 31. mars:

09:00
Åpning / Utdeling av Leseprisen 2020

09:35
Petter Hagen, Harestad skole:  Fagfornyelsen fra et rektorperspektiv.

09:55
Pause

10:15
Jan Kristian Hognestad, Universitetet i Stavanger:  Språk og språkemnene i det nye norskfaget, fra Kunnskapsløftet og fagfornyelsen.

10:45
Margrethe Sønneland, Lesesenteret, UiS:  Teksten som problem

11:00
Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret, UiS: Snakking i timen. Om muntlighet i fagfornyelsen.

11:15
Morten Njå, Lesesenteret, UiS: Om digitalisering?

11:30
Lunsj

12:30
Jorunn Øveland Nyhus / Astrid Syse Talsethagen: Om dybdelæring

13:00
Alexandre Dessingué, Universitetet i Stavanger:  «Critical literacies and Awareness in Education» (CLAE) – med fokus på lærernes forståelse og praksis av ‘kritikalitet’

13:30
Pause

13:50
Hanne Staurseth, Universitetet i Stavanger:  Tittel ikke klar

14:05
Anne Mette Færøyvik Karlsen, Universitetet i Stavanger:  Læreres profesjonslæring

14:20
Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS:  Et helhetlig blikk

14:50
Avslutning v/ senterleder Kjersti Lundetræ

15:00
Slutt