MENY

AVLYST: Gammelt nytt? Nye muligheter? – Om lesing i fagfornyelsen

Nye læreplaner gir oss nytt faglig innhold i skolen. Målet med fagfornyelsen er å gjøre fagene relevante, og gi elevene mer tid til dybdelæring. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og derfor må også de forskjellige delene av læreplanene henge bedre sammen. Men gir fagfornyelsen oss nytt innhold, eller er det gammelt nytt? Og hvilke nye muligheter gir de nye læreplanene? Og hva med lesing?

 


HJEMPROGRAMPÅMELDING PRAKTISK INFO


På Lesesenterets årlige lesekonferanse setter vi fagfornyelsen under lupen. Hva er poenget med fagfornyelsen? Hvilke muligheter gir den i fagene? Og hvordan integrerer vi den i skolen? Vi ønsker at konferansen skal være en anledning for lærere og ledere i grunnskolen til å få mer kunnskap om fagfornyelsen og til å reflektere over hvordan den best kan tas i bruk i skolen.

Fra programmet:

Petter Hagen kommer. Han er rektor på Harestad skole, og vil se på fagfornyelsen fra et rektorperspektiv. Øystein Gilje, fra UiO, vil snakke om hvilke muligheter det digitale gir for å realisere viktige ideer i fagfornyelsen, som det analoge ikke gir. Hvordan skape muligheter for kritisk tenkning i klasserommet, og hva slags støtte trenger elevene, spør Evy Jøsok i sitt innlegg, mens Birte Simonsen vil se på fagfornyelsen i etikkens lys.

Se hele programmet >>

 

Konferansen retter seg mot lærere i grunnskolen, samt skoleeiere.

Leseprisen 2020 vil bli delt ut under konferansen.

 

Velkommen til motiverende og engasjerende dager på Sola.