MENY

Slik ble barnehagen bedre til å formidle bøker

De ansatte i Berg Barnehage kunne mye om språk, men ville jobbe mer med bøker i språkarbeidet. For dette arbeidet vant de Leseprisen. Her kan du lese hvordan barnehagen jobbet.

Barn leser i barnehagen. Formidling skulle få større plass, syntes de ansatte i Berg Barnehagen. De vant Leseprisen for arbeidet.

Bøker har alltid vært en viktig del av hverdagen i Berg Barnehage i Trondheim. Bibliotekene er flittig brukt, og i en årrekke har barnehagen benyttet seg av fortellerstundene i regi av biblioteket. Nå ville de lære mer om hvordan de kunne bruke bøker som kilde til språkutvikling. Dette var starten på prosjektet ”Et godt språkmiljø for alle”, som ga barnehagen Leseprisen 2016. Under Nasjonal Konferanse for Lesing som ble arrangert av Lesesenteret i april, vant barnehagen leseprisen for sitt arbeid.

– De ansatte har høy kompetanse på språk og språkutvikling, men det var behov for et løft på formidlingsmetodene hos den enkelte voksne, og i personalgruppa som helhet, forteller Therese Paulsen i Berg Barnehage i prosjektrapporten.

”Hvordan formidle barnebøker på måter som skaper bokglede hos barn og voksne?” var spørsmålet barnehagen stilte seg, og brukte som utgangspunkt.

Her kan du lese hvordan barnehagen la opp arbeidet. (PDF)

Ansvarlige voksne

De voksne ble selv oppfordret til å ta ansvar for å finne ulike formidlingsmetoder. Prosjektet ble knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet i barnehagen, som tar utgangspunkt i at hvert barn har forskjellig utgangspunkt for læring.

– For å etablere fellesskap i personalet og blant barna, valgte vi å fokusere på ei felles bok på storbarnsavdelingene, og ei bok for de yngste barna, skriver Paulsen.

Lars er Lars (2011) av Svein Nyhus var boka de minste barna skulle bli kjent med, mens storbarnsavdelingene skulle jobbe med Da lille Larsens hus blåste bort (2009).

– Med visjon om at ”bøker er gøy” ble den enkelte voksne utfordret til å ta ansvar for seg selv og sin egen formidling. Vi laget en perm hvor vi samlet alt som omhandlet prosjektet . Dette ble en utmerket idé-perm for personalet.

Les også: Verdige vinnere av Leseprisen 2016

Foreldresamarbeid

Berg Barnehage legger vekt på godt samarbeid med foreldrene, og ønsker at foreldrene skal ha et godt innblikk i barnas hverdag. Som en del av oppstarten fikk de eldste barna ta med en bok hjemmefra, som de presenterte i samlingsstunden. Denne veggen har vært til inspirasjon for barn og foreldre. Aktivitetene i prosjektet ble også dokumentert med bilder på veggen og gjennom hverdagssamtaler med foreldrene.

– Ekstra artig er det når en far tramper inn på avdelinga og sier ”Æ må se kæm han derre Larsen e!”, skriver Paulsen.

Les også: Konkurranse vekket leselysten

Viktig med eierskap

Paulsen forteller at de voksne har blitt mye mer bevisst sin egen formidling i løpet av prosjektet.

– Formidlingen blir aller best om de voksne liker det de holder på med. Vi er en mangfoldig personalgruppe, og dermed har formidlingsarenaene og innholdet variert. Vi har benyttet metoder som har vært berikende for enkeltbarn og barnegruppa. Vi har ofte delt opp i små grupper, og da har det vært muligheter for å styrke det enkelte barns talent.

Les også: Leseprisen 2015 – Då lesegleda kom svevande på ein sopelime

Barna selv har hatt stort utbytte av prosjektet, sier Paulsen.

– Mange ”kommuniserer boka”: De bruker begreper, ord og uttrykk fra bøkene, og beriker dermed språket sitt. Det er nå enkelt for personalet å forstå lek, møte spørsmål og delta med undring omkring bøkene. Vi kan gå inn i samtaler om prosjektet og tematikken i bøkene, når barna måtte ønske det. Siden alle har vært med i planlegging, gjennomføring og evaluering, har vi fått et prosjekt som ”sitter i” den enkelte, og en kultur som bæres videre inn i barnehagehverdagen, og ut i andre planlagte prosjekter.

Her kan du lese hvordan barnehagen la opp arbeidet. (PDF)

Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret