MENY

Leseprisen 2019 til flerspråklig barnehage

Aursmoen barnehage i Aurskog-Høland kommune er tildelt Leseprisen 2019 for det gode arbeidet de gjør med språk i sin flerspråklige barnegruppe.

Pedagogisk leder Mona Johansen, språkpedagog Ingeborg Berven Sundt og styrer Heidi Gilje Pedagogisk leder Mona Johansen, språkpedagog Ingeborg Berven Sundt og styrer Heidi Gilje fra Aursmoen barnehage fikk Leseprisen 2019 under Nasjonal konferanse om lesing. (Foto: Trond Egil Toft)

Aursmoen barnehage får prisen for sin robuste og langsiktige satsing på barnelitteratur, språk, leseglede og foreldresamarbeid. Prisen deles ut av Lesesenteret 10. april under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger.

Barnehage med språklig mangfold

Aursmoen barnehage er preget av språklig mangfold. Halvparten av de 68 barna i barnehagen har et annet morsmål enn norsk. Dette språklige mangfoldet ønsker de ansatte å se på som en ressurs, både i hverdagen og i det pedagogiske arbeidet. Det har ført til en målrettet satsing på språkmiljøet i barnehagen gjennom barnelitteratur. Barnehagen har brukt ressurser på å bygge opp et flerspråklig bibliotek, som gjenspeiler det språklige mangfoldet i barnehagen, og som er av stor verdi for barn, ansatte og foreldre.

– I barnehagens språkmiljø er det språklige mangfoldet en ressurs. Satsingen på et flerspråklig bibliotek og bruk av barnelitteratur i språkarbeidet har ført til endringer av barnehagens praksis og vil være en inspirasjon for andre barnehager. Satsingen er solid forankret både i Rammeplanen og i barnehagens mandat som flyktningbarnehage, skriver juryen ved Lesesenteret i sin begrunnelse.

Les prosjektbeskrivelsen til Aursmoen barnehage.

Har bygget opp et flerspråklig bibliotek

Juryen legger vekt på at bøkene i barnehagen ikke bare står i bokhylla, men er i bruk på en rekke ulike måter. Hele barnehagen bruker bøkene i biblioteket, både personalet, barna og foreldrene. Bøkene er synlige og tilgjengelige for barna, og barnas ulike språk er synlige.

Barna kan lese de samme bøkene på norsk i barnehagen og på morsmålet sitt hjemme, fordi foreldrene får låne med seg bøkene hjem. Barna kan lese på ulike språk i barnehagen ved hjelp av en «snakkende penn», og barna produserer digitale bøker selv – på ulike språk og i samarbeid med foreldre.

– Arbeidsmetodene vitner om en helhetlig tenking rundt barns språkutvikling og språklæring, hvor barna får tilgang til fortellingene i bøker både på norsk og morsmål, erfaringer med skriftspråket, bevissthet om ulike språk og identitet og stolthet over egne språk, skriver juryen.

Stolt virksomhetsleder

Juryen trekker frem barnehagens virksomhetsleder Heidi Cecilie Bjoraa Gilje, som løfter frem personalet sitt og berømmer dem for kreativitet, pågangsvilje, gode resultater og for det viktige arbeidet de gjør hver dag.

– Å få den anerkjennelsen som denne prisen er, fra fagfolk som ser barnehagen utenfra, er en sterk motivasjon til å fortsette å utvide og utvikle arbeidet. I tillegg håper jeg det fremmer enda med nytenking og mot til å prøve, både hos oss i Aursmoen barnehage og i andre barnehager, sier Bjoraa Gilje, som berømmer personalet sitt.

– Jeg er stolt over å ha pedagoger som tør å se muligheter i stedet for utfordringer i barnehagehverdagen, og som finner nye løsninger i stedet for å gi opp. Og jeg er stolt over å drive en barnehage hvor det er kultur for nytenking og utvikling, sier hun.

Om Leseprisen

Leseprisen deles ut hvert år til et særlig godt leseprosjekt ved en skole eller barnehage. Juryen består av fagpersoner og forskere ved Lesesenteret. Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barnehager til å satse på lesing.

Lesesenteret ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være, og å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Prisen deles ut under Nasjonal konferanse om lesing onsdag 10. april, og består av et diplom og et gavekort på bøker.

Mer om Leseprisen.

Juryen for Leseprisen 2019 har bestått av:
Universitetslektor Elisabeth Rege Filbrandt (juryleder)
Førsteamanuensis Trude Hoel
Førstelektor Margunn Mossige
Alle ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Les også:

Slik ble barnehagen bedre til å formidle bøker De ansatte i Berg Barnehage kunne mye om språk, men ville jobbe mer med bøker i språkarbeidet. For dette arbeidet vant de Leseprisen. Her kan du lese hvordan barnehagen jobbet.

Internasjonalt leseprosjekt i Læringsverkstedet Kanebo barnehage Læringsverkstedet Kanebo barnehage i Harstad ble nominert for Leseprisen 2017 for sitt prosjekt «The World of Storytelling». La deg inspirere av barnehagens gode språkarbeid!

Då lesegleda kom svevende på ein sopelime Loen Barnehage vant Leseprisen for sitt arbeid med Pulverheksa. Les korleis barnehagen har brukt bøkene på ein unik måte, og lagt til rette for eit godt språkmiljø i barnehagen.