MENY

Tidlig innsats

I stedet for å «vente og se», skal barnehagen iverksette gode pedagogiske tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å forebygge at barn utvikler vansker.

God kunnskap om barns språkutvikling er en forutsetning for å kunne gjenkjenne barn som står i risikosonen for å utvikle vansker. For å hindre at vanskene utvikler seg må vi ha kunnskap om – og kjennskap til – gode og varierte tiltak som kan hjelpe barnet.

Illustrasjon - Barnetegning, abstrakt kunst med friske farger.