MENY

Språklig bevissthet

Språklig bevissthet vil si å rette oppmerksomheten mot språkets form, som for eksempel når barnet stiller spørsmål ved hvorfor du sier jeg, og ikke eg.

Først blir barnet gjerne oppmerksom på ordets form og utvikler etterhvert en bevissthet rettet mot mindre språklig enheter som for eksempel stavelsene i et ord, rim, og de enkelte lydene et ord er bygget opp av. Å oppdage første bokstav i sitt eget navn og bokstavlyden er for mange barn et magisk øyeblikk.

Et utvendig perspektiv på språk er en forutsetning for senere lese- og skriveutvikling.

Illustrasjon - Barnetegning av katt.