MENY

Språkhverdag

De daglige språkerfaringene barnet opplever hjemme, i sitt nettverk av familie, naboer og venner, og i barnehagen, kan vi si representerer barnets språkhverdag.

Alle barn har en språkhverdag som er ulik andre sin. Hver og ens språkhverdag former, og setter rammer for barnets språkutvikling.

Både i barnehagen og hjemme kan vi stille spørsmål som: Hvilke språk får barnet erfaringer med? Hvor mye prater voksne og barn sammen? Blir tid til samtale prioritert? Hvilken bevissthet har de voksne omkring språk? Leses det bøker? Er de voksne bevisste på sin viktige rolle som språkmodeller?

 

Illustrasjon - Barnetegning av blomster.