MENY

Leseaktiviteter

Høytlesing og fortelling er viktige aktiviteter som bidrar både til estetiske opplevelser og erfaringer med språk, fag og kultur.

Leseaktiviteter involverer gjerne en voksen formidler i dialogisk lesing, men leseaktiviteter foregår også når barna lekeleser for hverandre eller når de iscenesetter en tekst i rollelek.  Alle aktiviteter som kombinerer tekst, lesing og språk er leseaktiviteter. Leseaktiviteter stimulerer både barnas muntlige og skriftspråklige utvikling. 

Illustrasjon - Barnetegning.