MENY

Lær meg norsk

Mange barnehagebarn er flerspråklige, og for mange barn er barnehagen en grunnleggende språklæringsarena fordi den er barnas eneste norskspråklige arena.

Morsmålet er særlig viktig for barn i en fase der de ikke kan kommunisere på norsk, og det representerer en støtte for barn i overgang fra hjem til barnehage.  

Å legge til rette for god språkstimulering på norsk innebærer blant annet at de voksne tar bevisste valg om hvilke lesegrupper og andre språkaktiviteter barna inkluderes i. Disse valgene baserer seg både på de flerspråklige barnas alder, men også mestringsnivå på norsk. Forskning viser en klar sammenheng mellom yngre flerspråklige barns muntlige ferdigheter på norsk og senere leseferdigheter på norsk.

 

Illustrasjon - Barnetegning av en jente med gule klær.