MENY

Kartlegging?

Kartlegging er det arbeidet som foregår i barnehagen for å få kjennskap til og dokumentere et barns utvikling på ulike områder.

Kartlegging av et barns språkmestring kan gjøres på flere måter og med ulike metoder eller ulike verktøy.

Dokumentasjon og vurdering av barnas språklige kompetanse er utgangspunktet for alt videre arbeid med enkeltbarns språk i barnehagen. Målet er å legge til rette for et systematisk og godt språkarbeid for alle, og samtidig, så tidlig som mulig, fange opp barn som har behov for særlig innsats.

Illustrasjon - Barnetegning av en brun mann med armene ut.