MENY

Digitale ressurser?

Personalet kan inspirere og støtte barns interesse for språk og skriftspråk gjennom arbeid med digitale ressurser.

Spill og lek på nettbrett eller data oppleves gjerne som motiverende for barn, fordi barnet umiddelbart får respons på egen innsats. På denne måten leder vi barns oppmerksomhet mot språkstimulerende aktiviteter. Men dersom bruk av slike digitale ressurser skal ha effekt på barns språkutvikling, anbefales det at aktiviteten utføres sammen med en aktiv voksen. Den voksne er da en brobygger mellom den digitale aktiviteten og barnet. 

Illustrasjon - Barnetegning av en hånd.