MENY

Brobygger

Ordet brobygger blir brukt i overført betydning om en person som binder sammen ulike områder – og letter overganger.

For barnehagebarn er alle omsorgspersoner - som foreldre og barnehagens ansatte - viktige brobyggere mellom barn, mellom voksne og barn, mellom barnekultur og storsamfunnet, mellom norsk kultur og andre lands kulturer.

Brobygger er et omfattende begrep som favner alt fra å modellere aktiviteter og holdninger til en aktiv voksenrolle som gjennom deltagelse inkluderer barn i aktiviteter som de ikke hadde mestret alene. 

Noen broer:

  • Lars trenger veiledning av en voksen for å komme inn i leken.
  • Mari er sjenert og må forsiktig følges inn på avdelingen.
  • Sara og Alexander deler leseopplevelser sammen med en voksen. 
Illustrasjon - Barnetegning.