MENY

Begreps- og språklæring

Ved å sette ord på objekter, hendelser og erfaringer, både konkrete og abstrakte, støtter vi barnas begrepslæring.

Barn lærer språk ved å erfare språk – og ikke minst ved å bruke språket selv. Samtaler er den viktigste språklæringsarenaen. Hverdagssamtalen, samtalen omkring en bok, og det å få fortelle om noe som har skjedd til interesserte tilhørere – voksne og barn – er  et ypperlig utgangspunkt for god språklæring. 

Illustrasjon - Barnetegning av et fantasidyr.