MENY

Lesefrø i bokform

Leseaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering. I prosjektet LESEFRØ etablerte flere bibliotek filialer i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Målet var å gi denne gruppen barn bedre språkstimulering gjennom økt tilgang til bøker, faste leseaktiviteter og gode leseopplevelser, som igjen gir barna bedre ordforråd.

Fire barnehager var med i LESEFRØ, og erfaringer fra disse barnehagene er samlet i boka Lesefrø - språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen.

Boka tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om språkutvikling og språkstimulering for både barn med norsk som morsmål og barn med norsk som andrespråk. I forlengelsen av dette belyses en rekke praktiske emner som for eksempel å etablere en kultur for språk og lesing i barnehagen, samarbeid mellom barnehage og bibliotek, verdien av tidlig innsats og leseaktiviteter for alle barn i barnehagen.

Boka egner seg for ansatte i barnehager og bibliotek, og for studenter i førskolelærer- og bibliotekutdanningen.

Forfattere er universitetslektor Trude Hoel, doktorgradsstipendiat Gunn Helen Ofstad Oxborough og senterleder/førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner.

Boka er gitt ut på Cappelen Damm Akademisk.