MENY

Bok om erfaringene fra BOKTRAS - Les for meg, pliiis!

Les for meg, pliiis! bygger på erfaringer fra det treårige utviklingsprosjektet BOKTRAS (august 2005–september 2008). Hovedmålet for prosjektet har vært å etablere en levedyktig kultur for lesing i et utvalg barnehager. For å sikre at både barn og voksne har tilgang til de bøkene de trenger, har et fundament for arbeidet med BOKTRAS vært etablering av barnehagebibliotek.

Bibliotekarer som satser på møter mellom bøker og barn vet hvilke verdier som ligger i disse møtene, men ikke alle barn kommer til biblioteket. Da er det et godt alternativ å ta bøkene med til barna. I BOKTRAS har bibliotekenes samlinger og kompetanse blitt lettere tilgjengelig for flere. Bibliotekene har i nært samarbeid med Lesesenteret, bidratt med sin kunnskap om barnelitteratur og formidling både til personale og foreldre i et utvalg barnehager, i tillegg til et tilbud direkte til barna.

Erfaringene fra BOKTRAS er på alle måter verdifulle i bibliotekenes videre arbeid med å formidle bøker til barn i barnehagealder.

Last ned hele boka i pdf-format (2,8 Mb).