Verdens viktigste jobb

Barnehagelærere og lærere har verdens viktigste jobb, og det finnes mange dyktige barnehagelærere i norske barnehager. Å utvikle kompetanse i barnehagen innebærer at barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalgruppen skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller (rammeplanene for barnehager, 2017).

Seks barn omkranser barnehagelærer, og gir henne en klem

Lesesenteret bidrar til å styrke barnehagelærerutdanningen gjennom forskning og utvikling. Forskningsprosjekt som Stavangerprosjektet og VEBB gir viktig kunnskap om barnehagehverdagen og barnas utvikling.  I tillegg bidrar senteret med undervisning på studier ved Universitetet i Stavanger.

Fagkonferanser er en viktig arena for å nå ut med ny kunnskap. Lesesenteret arrangerer jevnlig konferanser for ansatte i barnehager med aktuelle tema.

Gjennom Språkløyper kan personale i barnehagen bruke nettbasert undervisning for å heve sin kompetanse i fellesskap. Lesesenteret har ansvar for å utvikle Språkløyper, og gjør dette i samarbeid med barnehagepedagoger og forskere. 

Ønsker du å lære mer? Du finner mer informasjon om hva Lesesenteret kan tilby i menyen til venstre.