MENY

Språkarbeid i barnehage

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har produsert flere filmer som omhandler språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. I denne filmen kan du se hvordan Granåsen barnehage har jobbet med å skape et flerspråklig miljø i barnehagen, der både små og store barn skal få gode muligheter til å utvikle både norsk og morsmål.

I denne filmen får vi se hvordan samarbeidet mellom Granåsen barnehages pedagogisk leder og barnehagens tospråklige assistent bidrar til å sette fokus på å skape et flerspråklig miljø. For eksempel blir barna introdusert for barnelitteratur på morsmålet før de får høre fortellingen på norsk i en felles samling.
Du kan lese mer om filmen på NAFO sine hjemmesider.


Se filmen her

Gutt leser bok ved bordet