Språkarbeid i barnehagen

I menyen til venstre finner du nyttige, faglige og inspirerende ressurser for det viktige språkarbeidet som skjer i barnehagen.

Barnehagelærer og fire barn vinker

Lesesenterets ressurser for barnehagen skal formidle hvorfor og hvordan vi kan jobbe med leseaktiviteter og språkutviklende aktiviteter i barnehagen.

Godt språkarbeid i barnehagen er viktig for barns deltakelse i lek, utvikling av vennskap, kommunikasjon, for opplevelser, læring og for å skape et solid og godt grunnlag for lesing og skriving senere i livet.

Ressursene er utviklet med tanke på den norske barnehagekulturen og i tråd med Rammeplanen for barnehagen.

Vi håper dere finner god inspirasjon og nyttig kunnskap som dere kan ta med dere i den viktige barnehagehverdagen.