MENY

Tekstsammenbinding

En tekst som henger godt sammen er lett å lese, og det er din jobb som skriver å skape sammenheng.

I-stedenfor-ord (det og dette)
Variasjon


I-stedenfor-ord: Det og dette.
Vi har noen ord som står i stedet for ett eller flere andre. Han kan stå i stedet for den høye og flotte gutten, for eksempel. To slike i-stedenfor-ord vi må passe spesielt på er det og dette, for de kan stå i stedet for en eller flere setninger, og da må vi passe på at den som leser forstår hva det eller dette står i stedet for. Her kommer et eksempel på hvordan det kan gå galt:

Mange ergrer seg sikkert over at bussene kan gå ganske sjelden av og til. Alle kan vi være enige om at når de går er det bra. Det er sikkert noe som mange blir preget av, men jeg vil peke på ungdommen. Det er de dette går mest utover. Ikke bare går bussene sjelden, men de rutene en tar kan bli nedlagt. Dette er noe en bør gjøre noe med! Busstilbudet i dag er ikke på topp!

Vet vi sikkert hva jenta som har skrevet teksten mener når hun skriver det og dette her? 

Har du slike problemer: Søk på det og dette når teksten er ferdig, og vær streng med deg selv! Vær sikker på at leseren forstår hva du har ment.
 

Variasjon
Ser du at teksten under ikke er helt bra selv om den henger sammen?

er det dyrt å reise med buss når en ikke har ungdomskort. Og bussrutene går som regel ikke akkurat dit du skal, så du må bytte buss flere ganger. Og da må du gjerne vente lenge på neste buss. Og er det sent på kvelden, er det mange ganger ikke satt opp buss på den ruta.

Det går an å bruke andre ord enn og og så. Se her:

I tillegg er det dyrt å reise med buss når en ikke har ungdomskort. Dessuten går bussrutene ikke akkurat dit du skal, slik at du må bytte buss flere ganger. Da må du gjerne vente lenge på neste buss. Hvis det er sent på kvelden, er det mange gonger ikke satt opp buss på den ruta.

Det finnes mange måter å ordne tekst på, og det finnes mange ord som kan brukes til det. Kikk på lista under. Er det ett av ordene du bruker svært mye, kan du prøve å variere med et av de andre ordene i samme rute. (Tips: Bruk søkfunksjonen i Word for å sjekke om du overforbruker ett av bindeordene.)

Tekstsammenbindere
Tillegg Og, videre, forresten, dessuten, for eksempel
Kontrast Men, selv om, enda, derimot, til tross for, likevel, i stedet for, tvert imot
 Tid Da, når, mens, innen, før, etter, så, deretter, etterpå, tidligere, samtidig, på den tid
 Resultat, sammenheng For, fordi, så, da, derfor, slik at, hvis, altså, dermed, således, på grunn av, årsaken til
 Oppregning For det første, for det andre, det viktigste er at, med andre ord