MENY

Ny GIV i videregående høsten 2013

Målet med Ny GIV er at flere elever fullfører og består videregående opplæring. Bakgrunnen er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet 28.10.10. Våren 2013 hadde samtlige ungdomsskoler og videregående skoler fått tilbud om nasjonal skolering for to lærere.

Skoleringen høsten 2013 er en videreføring av tiltaksplanen for å styrke elevenes muligheter til å fullføre videregående opplæring. Alle videregående skoler får nå anledning til å sende ytterligere to lærere på den nasjonale skoleringen.

Lesesenteret og Skrivesenteret har ansvaret for skoleringen av norsklærere. Her er Skrivesenterets NyGIV-side.

Samlinger høsten 2013:

Dag 1:

Innledning og velkommen ved Kunnskapsdepartementet / Utdanningsdirektoratet

Den gode skole, innledningsforedrag ved Thomas Nordahl

Grunnleggende ferdigheter ved Trygve Kvithyld, Skrivesenteret

Den gode skole ved Terje Manger, Universitetet i Bergen

Læringsfremmende respons ved Trygve Kvithyld, Skrivesenteret

Skrivetrappa / kompensatorisk støtte ved lese- og skrivevansker ved Margunn Mossige, Lesesenteret

Eksempler på læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst ved Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret


Dag 2:

Skrivestrategier ved Trygve Kvithyld, Skrivesenteret

Lese- og læringsstrategier ved Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret

Praktisk arbeid med digitale verktøy ved Arne Olav Nygard, Lesesenteret

Lesing i matematikk ved Kari Kallevik, Stavanger kommune

Lesing i naturfag ved Wenche Erlien, Snøballfilm

Lesing i naturfag, ved Sonja Mork, Naturfagsenteret

Lesing av skjønnlitteratur ved Ingeborg Berge, Lesesenteret/ St. Svithun vg skole. Se vedleggene her

Literacy i den digitale tidsalder ved Arne Olav Nygard, Lesesenteret

Regning i samfunnsfag og språkfag ved Svein H. Torkildsen, Astrid Bondø, Matematikksenteret

Regning i programfag? ved Jens Arne Meistad og Susanne Stengrundet, Matematikksenteret

Digital kompetanse i matematikk ved Anders Sanne, Matematikksenteret


Dag 3:

FYR – tverrfaglighet og grunnleggende ferdigheter ved Ingrid Metliaas, Skrivesenteret

FYR-koordinator Sogn og Fjordane, Britt Iren Nordeide, Øyrane vgs

FYR-koordinator Nordland

Hva kjennetegner god leseopplæring? ved Sture Nome, Lesesenteret

Lesing i engelsk ved Hildegunn Støle, Lesesenteret

Lesing og skriving i engelsk, ved Ragnhild Lund, HiVe

Nynorsk som sidemål ved Hjalmar Eiksund, Nynorsksenteret.

NyGIV på Gjøvik videregående skole, ved Nina Ness

Skoleutvikling, klasseledelse og elevers mestring ved Unni Vere Midthassel, Læringsmiljøsenteret