MENY

Ny GIV 2012/2013

Overgangsprosjektet Ny GIV hadde som formål at flere elever skulle gjennomføre videregående opplæring. En del av dette prosjektet var styrking av grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.