MENY

Ny GIV 2011/2012

Overgangsprosjektet Ny GIV har som formål at flere elever gjennomfører videregående opplæring. En del av dette prosjektet er styrking av grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Svakt presterende elever skal fra 10. klasse til Vg2 følges tett og få mer intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Prosjektet startet i en del kommuner våren 2011, og skal fortsette til våren 2013. Da vil alle kommuner i Norge være omfattet av prosjektet. Ny GIV, som står for Gjennomføring I Videregående skole inngår i en langsiktig satsing som skal gjøre elevene bedre rustet til å fullføre sitt utdanningsløp.

Innledning til lærerskoleringen ved Knut Alfarnæs, Kunnskapsdepartementet

Lenke til NyGIV sin offisielle nettside

Lesesenteret og Skrivesenteret har ansvaret for skoleringen av norsklærere.

Fra samlingene:

Det er stadig liv i Facebooksida Ny GIV fra 2011

Ei grein på NyGIV-treet:

FYR - Yrkesretting og relevans i fellesfag i videregående skole
Arbeidet med å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er ett av tiltakene for å øke gjennomføringen i videregående skole. Det er derfor opprettet et nettverk med lærere fra hvert fylke som har ansvar for å drive spredningsarbeid og stimulere til god undervisningspraksis i sine fylker. De nasjonale sentrene for lesing, skriving, matematikk og fremmedspråk er involvert for å drifte disse nettverkene. 

Her er Hildegunn Støles presentasjon fra samling i Oslo i mars 2012. 

Skrivesenterets nettside for norsklærerne

NDLA for yrkesretting