MENY

Debatt: muntlig øvelse

Dette er et opplegg for arbeid med debatt med klare kriterier og vurderingsskjema for egenvurdering / vurdering for læring etter debatten.

Delt av Ann-Synøve Lindkjenn, Øreåsen barne- og ungdomsskole.

Dette opplegget for strukturert debatt er brukt i en NyGIV-gruppe i ungdomsskolen, men kan sikkert også passe for en elevgruppe i vgo, forutsatt at gruppa ikke er for stor.

Tidsbruk: 60 min.
Læreverk: Kontekst basisbok, men opplegget kan brukes som det er uten lærebok.

Temaet som er foreslått til debatten er lekser, men diskusjonen kan også dreie seg om andre emner. Kriterier for debatten gjennomgås først og danner grunnlag for vurdering etter debatten. Opplegget inkluderer en møteleder og to innledere blant elevene, mens resten opptrer som forberedte debattanter. Her finner du beskrivelse av opplegget og skjema med fem kriterier og vurdering av måloppnåelse i tre nivåer.