MENY

Ungdomstrinn i utvikling

Ved å gjøre opplæringen mer praktisk og variert, skal elevene oppleve mer mestring og bli mer motiverte.

Stortingsmelding 22 (2010-11), Motivasjon – Mestring – Muligheter setter fokus på ungdomstrinnet. Meldingen forteller mye positivt om ungdomstrinnet, men påpeker også utfordringer knyttet til elevenes motivasjon, og til elevenes utvikling av gode lese-, skrive- og regneferdigheter.

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling er oppstått med bakgrunn i dette. Tiltak skal rettes inn mot å utvikle god læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse, og videreutvikle opplæringen i lesing, skriving og regning. Tiltakene skal gi grunnlag for en mer motiverende, praktisk og variert opplæring som er relevant og utfordrende for alle elever.

Satsingen skal være skolebasert, det innebærer at skolen, både ledelsen og alle ansatte, skal være involvert og deltakende i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Sammen med andre, har Lesesenteret en sentral rolle i satsingen, og vi har utviklet og systematisert ulike ressurser knyttet til utvikling av leseopplæringen i ungdomsskolen.