MENY

Slik kan du teste bokstavlæringen til elevene

Bokstavlæring er noe av det viktigste i første klasse. Med Lesesenterets Bokstavprøve kan du som er lærer følge bokstavlæringen hos hver enkelt elev.

Jente skriver bokstaver på whiteboard. Det er viktig å følge med på elevenes bokstavprogresjon. Lesesenterets Bokstavprøve er et godt verktøy. (Illustrasjonsfoto: iStock.)

– Det er viktig at lærere til enhver tid har oversikt over hvilke bokstaver elevene kan, og hvordan utviklingen går. Selv elever som allerede kan lese når de begynner på skolen, bør kartlegges minst én gang, for å sjekke at bokstavkunnskapen er automatisert, sier førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle.

Sammen med universitetslektor og spesialpedagog Edle Inga Bentsen ved Lesesenteret, har Dahle utviklet Lesesenterets Bokstavprøve. Den gir mulighet til å sjekke elevenes bokstavkunnskap ved skolestart og progresjonen i løpet av året.

Tre delprøver 

Bokstavprøven består av tre delprøver: Bokstavkunnskap ved skolestart, om elevene kan gjenkjenne bokstaven og si bokstavlyden, og om de kan gjenkalle og skrive bokstaven. Bokstavkort til gjenkjenningsprøven er vedlagt.

– Bokstavprøven bør gjentas flere ganger i løpet av skoleåret. Den er i hovedsak utviklet med tanke på første trinn. Men den kan selvsagt også brukes på høyrere trinn, hvis man mistenker at eleven har usikker bokstavkunnskap, sier Dahle.

Kjøp Lesesenterets Bokstavprøve med bokstavkort i nettbutikken (kr 75,-).

Last ned Lesesenterets Bokstavprøve som PDF (gratis).  

Les også:

Oversikt over kartleggings- og støttemateriell På disse sidene finner du en oversikt over materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk-, lese- og skrivevansker, og veilednings- og støttemateriell. Oversikten er utarbeidet basert på valgte kriterier.        

Språkløyper: Kartlegging av leseferdigheter Kompetansepakken om kartlegging i Språkløyper tar opp hvorfor det er viktig å kartlegge elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. Pakken gir eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og tar opp hvordan man kan benytte resultater fra kartleggingsprøvene for å følge opp elever.

 

Bokstavprøven, faksimile av side.

Bokstavprøven er utviklet av spesialpedagoger ved Lesesenteret.