MENY

Rask bokstavprogresjon

Mange er interesserte i mer kunnskap om rask bokstavprogresjon på første trinn. Her er våre saker om dette temaet:

Førsteklassegutt skriver Mange er interesserte i kunnskap om rask bokstavprogresjon på første trinn.

Førsteklassingene bør lære alle bokstavene før jul Norske førsteklasser bruker ett år på å lære bokstavene. Men forskning viser at det er best å lære bokstavene så raskt som mulig.

Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon? Førsteamanuensis Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret svarer på noen vanlige spørsmål om rask bokstavprogresjon.

Førsteklassingene lærer bokstavene raskere Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Nå skal Kristin Sunde ved Lesesenteret ta doktorgrad på hva dette betyr for elevenes leseutvikling.

Lærerens erfaring med rask bokstavprogresjon Silje Engvoldsen ved Ekholt skole innførte rask bokstavinnlæring for førsteklassingene sine. Det ga gode resultater. Her forteller hun hvordan hun jobbet.

Se filmen: Bokstaver! Om rask bokstavprogresjon

Språkløyper: Pakke om bokstavinnlæring og metoder i begynneropplæringen Sikker bokstavkunnskap er et av de viktigste opplæringsmålene i begynneropplæringen, og en forutsetning for å oppnå gode lese- og skriveferdigheter i et alfabetisk skriftspråk. Bokstavlæring og metoder er en kompetanseutviklingspakke som består av fire økter.

Språkløyper-bloggen: På tide med raske bokstaver? - I generasjoner har norske førsteklasser brukt lang tid på å lære bokstavene. Men er vi vitne til en forandring nå? spør førsteamanuensis Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.