MENY

Hvordan jobbe med rask bokstavprogresjon?

Senterleder Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret svarer på noen vanlige spørsmål om rask bokstavprogresjon.

Elev skriver med lærer Det er mange grunner til å gi elevene raskere tilgang til bokstavene.

– Hva er fordelen med rask bokstavprogresjon?

– En studie vi nylig har gjennomført viser at elever som får tilgang til bokstavene raskere leser bedre ved slutten av første klasse, og at de i tillegg har mindre sannsynlighet for å ha bekymringsfullt lave leseferdigheter ved slutten av året.

I tillegg gjør rask bokstavprogresjon det enklere å tilpasse undervisningen til de variasjonene som finnes i klassen. Noen elever synes det er vanskelig å lære bokstavene, og en rask progresjon kan gjøre at læreren tidligere legger merke til det, og kan dermed gi tidligere hjelp. Elevene som allerede kan mange eller alle bokstaver, eller lærer dem raskt, kan komme raskere i gang med å bruke bokstavene til å lese og skrive meningsfulle tekster.

Les mer om studien på rask bokstavprogresjon.

– Hva med de elevene som strever?

– Vår studie viser altså at det er færre elever som skårer svært lavt i slutten av skoleåret i klasser med en raskere bokstavprogresjon. Og det er viktig å huske på at en raskere bokstavinnlæring ikke handler om å skynde seg gjennom alfabetet. En rask innlæring gir muligheter for flere repetisjoner i løpet av 1. klasse, noe som er spesielt viktig for de elevene som synes det er vanskelig å lære alle bokstavene. Målet er fortsatt at alle elevene skal ha sikker bokstavkunnskap i løpet av første klasse.

Det er viktig å kartlegge elevenes bokstavkunnskap jevnlig og hyppig gjennom skoleåret, slik at du har oversikt over elevenes bokstavkunnskap. Når en elev har sikker og automatisert bokstavkunnskap, er det ikke nødvendig å kartlegge ham eller henne igjen. Men i utgangspunktet bør man sjekke bokstavkunnskapen hos elevene flere ganger i  løpet av første klasse, for eksempel ved hjelp av Lesesenterets bokstavprøve.

Det kan også være lurt å forklare til foreldrene at elevene vil få bokstavene repetert flere ganger i løpet av året, selv om man bruker kortere tid på den første innlæringen.

Hvordan bør man legge opp undervisningen?

– En viktig ting å huske på er at grunnen til at rask bokstavprogresjon er en nøkkel til god lese- og skriveopplæring, er fordi jo flere bokstaver man kan, jo flere ord kan man lese og skrive. Mange lærere forteller at elevene skriver og leser bedre tidligere i året når de får tilgang til bokstavene raskere. Dette er en mulighet man må utnytte!

La elevene få skrive og lese meningsfulle tekster fra starten. La dem få skrive til reelle mottakere og bruke skriftspråket i så mange sammenhenger som mulig. Lesing, skriving og bokstavkunnskap påvirker hverandre positivt. Når elevene bruker bokstavene i lesing og skriving, blir de ikke bare bedre til å lese og skrive – de utvikler også bokstavkunnskapen underveis.

Med tanke på tilpasset opplæring, kan det være lurt å bruke relativt kort tid på den felles bokstavinstruksjonen, og heller legge til rette for flere økter med repetisjon og differensierte lese- og skriveaktiviteter.

Rent praktisk forteller en del lærere at de skyver på timeplanen, slik at de prioriterer bokstavene frem til jul, og bruker mer tid på de andre fagene etter jul. Husk at når elevene skriver og leser bedre, kan man gi dem meningsfulle lese- og skriveoppgaver også i de andre fagene.

– Hvor mange bokstaver skal man gå igjennom i uka?

– Et greit utgangspunkt kan være å gå igjennom to bokstaver i uka, med en repetisjonsuke uka etter høstferien. De sjeldne bokstavene – C, Q, W, X og Z – kan man gå igjennom i løpet av den siste uka. Slik kommer man gjennom hele alfabetet før jul.

Etter hvert som den enkelte lærer og klasse får mer erfaring med en raskere progresjon i bokstavinnlæringen, kan man vurdere hva som fungerer best. Det er uansett viktig å evaluere underveis.

Hvilken rekkefølge bokstavene skal læres kan ha sammenheng med læreverket man bruker, eller hva elevene allerede kan. Et viktig prinsipp er at bokstavene skal kunne brukes til å skrive og lese mange ord. Det er også lurt å spre formlike og lydlike bokstaver litt fra hverandre i tid.

Hvis lærerne på første trinn ønsker å sette seg inn i rask bokstavprogresjon, kan det være en god idé å gå igjennom ressursene for begynneropplæring i Språkløyper.

Les også:

Lykkes med meningsfull skriving i første klasse Elevene i denne førsteklassen skriver brev hjem flere ganger i uka. Å skrive meningsfulle tekster til ekte mottakere gir motivasjon og god læring, sier læreren. Hun får støtte fra forskere.

Skriv brev til klassebamsen Mange førsteklasser har en egen klassebamse. Å skrive og lese brev til klassebamsen, er med på å gjøre skrivinga lekprega – også før elevene har lært alle bokstavene.

Tips til motiverende leselekser Det er stor forskjell på hvor langt første- og andreklassingene har kommet i leseutviklingen, og leseleksa bør være motiverende og lærerik for alle. Her er 8 ting du som er lærer bør tenke på når du velger leselekse til de yngste elevene.

Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer? "Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forklarte henne om de sammensatte grafemene. Historien viser hvor viktig det er å undervise systematisk i mer enn bare de enkle bokstavene i den tidlige leseopplæringen.

Senterleder Kjersti Lundetræ

Professor Kjersti Lundetræ har forsket på rask bokstavprogresjon.