MENY

Å lese en fagtekst

En fagtekst, enten den er å finne i ei lærebok, et oppslagsverk, på nettet eller andre steder, er skrevet for å utvikle lesernes innsikt. Hva kjennetegner den erfarne, kyndige leseren?

Av: Liv Engen og Lise Helgevold

Veien fra fagtekst til individuell leseforståelse og læreing er både sammensatt og kompleks.

Leseren må være:


  • åpen og mottakelig
  • besitte en rekke ferdigheter
  • utnytte disse i aktiv samhandling med teksten

Også forhold ved teksten og situasjonen det leses i, påvirker lese- og dermed læringsprosessen.

l denne artikkelen vil vi imidlertid bare rette oppmerksomheten mot leseren, samt peke på noen sentrale prinsipper for leseundervisning.

Leseferdighet kan læres
Systematisk og målrettet undervisning for å gjøre elevene selvstendige, aktive og metakognitive lesende og lærende har vist seg å gi god effekt. Da bør vi selvfølgelig gjøre dette.

Det sies at vi i norsk skole gir elevene stor frihet og mye ansvar. Vi drukner dem i fagbøker og forventer at de kan utnytte dem som redskaper i egen læringsprosess. Spørsmålet er om vi har veiledning i hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet.

Mange elever blir passive lesere, rett og slett fordi de ikke vet hva det går an å gjøre før, under og etter lesing. Slik kan de lett miste tro på egen lese- og læreevne.

Håpet er at Kunnskapsløftets fokus på lesing som grunnleggende ferdighet kan føre til at det legges større vekt på det systematiske og målrettede arbeidet for å lære elevene å bruke lesing som et velfungerende redskap i egen læring.

Klikk her for å laste ned hele artikkelen "Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst" (pdf 154kb)