MENY

Nye Lesefrø-barnehager

Lesegleden og leselysten spirer i 26 barnehager i Oslo. Syv av disse er allerede sertifiserte som NyeLesefrø-barnehager.

Logo NyeLesefrø

Det er bydelen Søndre Nordstrand i hovedstaden som samarbeider med Deichmanske bibliotek for å øke engasjementet for lesing og utvikle språket hos barnehagebarn.

Sertifiseres
NyeLesefrø bygger på Lesefrø, et utviklingsprosjekt som ble gjennomført av Lesesenteret og Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling), i perioden 2008- 2010. De mange gode erfaringene og arbeidsmetodene fra barnehagene som deltok i Lesefrø-prosjektet, er samlet i boka «Lesefrø – språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen». 

Innen juli neste år skal 26 kommunale barnehager i Søndre Nordstrand være nyeLesefrø-sertifiserte, melder Oslo kommune (lenke). 14 av barnehagene er allerede sertifiserte, 6 barnehager er nå midt i prosjektperioden og etter nyttår skal de siste 6 barnehagene i gang.

For å bli sertifisert som NyeLesefrø-barnehage må den enkelte barnehagen sette av tid til leseaktiviteter hver dag, og ha NyeLesefrø som tema på foreldremøter og personalmøter. I tillegg må de ansatte delta på NyeLesefrø-forum. Her møtes barnehagepersonell for å bli kjent med ny litteratur og utveksle erfaringer. Forumet arrangeres i biblioteket seks ganger i året.

Språkstimulering og minibibliotek
Barnehagene i Søndre Nordstrand har fått utplassert et minibibliotek med bøker på norsk og på minoritetsspråk som er representert i den enkelte barnehagen. Bøkene brukes i barnehagen, i tillegg til at foreldre kan låne med dem med seg hjem og lese sammen med barna sine. I tillegg blir de barnehageansatte fulgt opp faglig innen litteratur og formidling.

- Målet er å skape et godt språkmiljø og legge til rette for språkstimulering, leselyst og leseglede gjennom bruk av litteratur. Noen som igjen blant annet gir barna bedre ordforråd, melder Oslo kommune.


Les Skryter av lesetiltak i Søndre Nordstrand, nyhetsreportasje hos DittOslo.