MENY

Lesesenterets utviklingsprosjekt BOKTRAS

Utviklingsprosjektet BOKTRAS (2005-2008) fokuserte på sammenhenger mellom språkstimulering og leseaktiviteter i barnehagen.

Hovedmålet i BOKTRAS var å etablere en kultur for lesing i barnehagen. Dette ble gjort ved å:

  • styrke barnehagens arbeid med aktiv språkstimulering gjennom leseaktiviteter.
  • øke barnehageansattes refleksjoner rundt språkstimulering og leseaktiviteter.
  • gi tilgang til ny og aktuell barnelitteratur gjennom bibliotekfilialer i barnehagen.
  • etablere lesevaner hos barn og foreldre i barnehagen.

Bevissthet omkring egne leseaktiviteter er en forutsetning for å skape en leseidentitet, og gjennom BOKTRAS fikk språk- og leseaktiviteter fokus i barnehagehverdagen. Lesesenteret  og Statens senter for arkiv, bibliotek og museum inviterte folkebibliotekene i Drammen, Klæbu og Sortland til å være med i prosjektet. Bibliotekene innledet så samarbeid med lokale barnehager: Jordbrekkskogen og Svensedammen i Drammen kommune, Sentrum, Sletten og Tanem i Klæbu kommune og Lykkentreff og Strand i Sortland kommune.

BOKTRAS var et utviklingsarbeid. Det vil si at vi brukte kunnskap vi allerede hadde for å sette i gang prosesser og utvikle nytt materiale og metoder. Det ble opprettet bibliotekfilialer i barnehagene, slik at barn og voksne hadde god tilgang til bøker, og foreldre og barn kunne låne bøker med seg hjem fra barnehagen.

I løpet av prosjektet samlet vi inn en mengde hverdagsfortellinger fra samarbeidsbarnehagene. Disse hverdagsfortellingene som har fokus på leseaktiviteter sett i sammenheng med språkstimulering, har både blitt brukt for å dokumentere det arbeidet som skjedde i barnehagene, og som eksempelmateriale i formidlingen av prosjektet.

Erfaringer og metoder fra BOKTRAS er samlet i heftet Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter og i boka Les for meg pliiis! – om barn, litteratur og språk som begge kan lastes ned gratis på Lesesenterets hjemmeside. Erfaringer fra BOKTRAS dannet også utgangspunktet for utviklingsprosjektet Lesefrø (2008-2010).

Bokstabel