MENY

Les den en gang til

Det finnes mange gode eksempler på bruk av bøker i barnehagen.

Her kan du se en rekke gode eksempler på hvordan bøker brukes i norske barnehager.

Barns møter med bøker er verdifulle. Gjennom leseaktiviteter utvikler barna språkkompetanse. De utvikler selvtillit i møte med tekst og språk, de blir fortrolige med skriftspråket og de blir trygge på språket som redskap for tanken. På denne måten stimuleres barnas språkutvikling. Vi vet at systematisk språkstimulering i førskolealder har svært mye å si for barns språkutvikling. Vi ønsker å styrke dette arbeidet ved å vise fram gode eksempler fra praksisfeltet, og presentere ulike måter å arbeide med leseaktiviteter på i barnehagen. Målet er at disse presentasjonene skal gi kjennskap til uilke arbeidsformer og være en kilde til inspirasjon. Det finnes simpelthen ingen gode grunner til å ikke satse på leseaktiviteter for barn i barnehagen.
God lesing!