MENY

Å legge til rette for språkutviklende aktiviteter

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag. Dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om barns språkutvikling og språkbruk.

Godt arbeid med språk i barnehagen vil blant annet si at en prioriterer tid til samtale, og en verdsetter barns deltakelse i samtale. Godt arbeid med språk innebærer også å lese bøker sammen, fortelle og inspirere barna til å fortelle. Godt arbeid med språk innebærer å lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg. Å legge til rette for språkutviklende aktiviteter er å bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.

I menyen til venstre finner du ressurser som skal bidra til å styrke barnehagenes språkutviklende aktiviteter, - enten det er praktiske tips til leseaktiviteter eller det er faglig bakgrunnsstoff som kan være med å styrke kompetansen hos de voksne i barnehagen.

Barnehageansatt med flere barnehagebarn. Foto: Morten Brun.