MENY

Å arbeide med ulike fagområder i barnehagen

Hvordan kan barnehagene på en kompetent og samtidig undrende og kreativ måte arbeide med alle de fagfelt som blir vektlagt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver? Her er ett svar: I Norge er det ti nasjonale ressurssentre – med hver sine fagområder – som skal bistå barnehagene i å stimulere og utvikle det pedagogiske arbeidet.

Dere finner forslag til en mengde aktuelle pedagogiske ressurser med relevans for rammeplanen på sentrenes hjemmesider. Mange av disse ressursene tar utgangspunkt i god praksis som spinner ut av kompetente, kreative og engasjerte barnehageansattes behov for å gi et så godt pedagogisk tilbud som mulig til barnehagebarna.

Her er lenker til de nasjonale sentrene - alle har barnehageressurser

Last ned brosjyre om de nasjonale sentrenes nettressurser for barnehagene (pdf)