MENY

Hvem snakker?

Barn lærer ikke språk bare ved å observere andres språkbruk. De må også få bruke språket sitt i meningsfulle sammenhenger. Ved å gi barna mulighet til å være aktive deltakere i en høytlesingssituasjon, gir vi dem tilgang til en ypperlig arena for språkstimulering.