MENY

Hvem lærer?

Barna trenger mye erfaring med lesing før de lærer å lese selv, og mange av disse erfaringene ligger forut for den formelle leseopplæringen.