MENY

Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med å legge til rette for gode språkmiljø og språkstimulering i alle norske barnehager.

For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet egne temahefter som skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon. Dette er temahefte nummer elleve.

Her finner du blant annet informasjon om:

  • Språkmiljø og språklig mangfold i barnehagen
  • Barns språkutvikling
  • Språkstimulering i barnehagen
  • Samarbeid med foreldrene
  • Observasjon av språk
  • Ressurser


Last ned temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (nynorsk) (pdf)

Last ned temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (bokmål) (pdf)

Se Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon og flere temahefter.

Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen