MENY

Om de minste barna i barnehagen

"Det er å håpe at dette heftet har kraft nok i seg til å åpne barnehagefolkets blikk og tanke, slik at man både gjenkjenner, overraskes, utfordres og forbauses. Derigjennom kan man se småbarna på nye måter", skriver forfatterne av heftet som ønsker å inspirere andre til å se mulige alternativ i sitt arbeid.

For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan, har Kunnskapsdepartementet utarbeidet egne temahefter som skal formidle kunnskap og ergaringer som grunnlag for refleksjon. Dette er temahefte nummer seks.

Heftet inneholder blant annet informasjon om:

  • Dersom ord kunne åpne blikk og tanke...
  • Utfordringer
  • Småbarn i nye perspektiver
  • Veien videre
  • Mer lesestoff for den som ønsker det
     

Last ned temaheftet Om de minste barna i barnehagen (pdf) 
 

Se Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon og flere temahefter.

Om de minste barna i barnehagen