MENY

Husk å lese sammen med ungene!

Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem. Les for dem slik at de får et godt språk. Lesesenteret og Foreldreutvalget for barnehager setter fokus påspråkstimulering gjennom leseaktiviteter, og tilbyr gratis materiell som barnehagene kan benytte.

God språkutvikling er grunnleggende, og språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles opplevelser og referanserammer gjennom leseaktiviteter. Dessuten møter barna gode mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Leseaktiviteter inviterer barna inn i et språk som er rikere og mer variert enn hverdagsspråket.

For å bidra til barnehagens arbeid med språkstimulering gjennom leseaktiviteter, gir Lesesenteret i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) alle barnehager et gratis materiell som kan brukes på foreldremøter, på personalmøter og som påminnere i hverdagen.
 
Materiellet inneholder informasjon og gode råd til foreldre og informasjon og refleksjonsspørsmål til barnehageansatte. Materiellet består av én folder som kan deles ut til foreldre, én folder som kan brukes av barnehageansatte og to poengterte plakater som minner oss på hvor viktig det er å lese sammen med barna. Den ene plakaten kan skrives ut på ulike språk.

Materiellet kan enkelt lastes ned og skrives ut på en fargeskriver.

Folderne skrives ut 2-sidig i A3-format, brettes og klippes (slik at ett A3 ark blir 2 foldere).

Plakatene eger seg best i A3-format, men kan selvsagt også brukes i A4. De er laget i 50 x 70 cm, og kan også leveres inn til trykkeri el.l. for utskrift i større format enn du kan skrive ut på egen skriver.

Foldere:

Plakater:

     

Klikk på plakaten for å laste ned (pdf - ca 2,9 MB). For andre språkversjoner av den blå plakaten - klikk på lenke nedenfor:

 

Plakater og foldere kan også bestilles i papirformat:

Foldere:

Plakater:

Plakat: Stort fabeldyr sitter på gren og leser for lite fabeldyr.