MENY

Samarbeid med bibliotek, lesegruppe og foreldresamarbeid

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har produsert flere filmer som omhandler språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. I denne filmen kan du se eksempel på hvordan en barnehage arbeider med språk i hverdagen.

Belset barehage i Bærum er en av barnehagene som deltar i prosjektet Språkløftet, som har som mål å bedre språkutvikling og sosial kompetanse hos barn i barnehage og skole.

I sitt arbeid med språket har Belset valgt å legge vekt på barnelitteratur og de har et godt samarbeid med det lokale biblioteket. Du kan lese mer om filmen på NAFO sine hjemmesider.


Se filmen her

Jenter leser sammen