MENY

Den helhetlige språkutviklingen

Barnehagen skal støtte barns bruk av morsmål og samtidig arbeide aktivt for å fremme barns norskspråklige kompetanse. Dette kan gjøres på mange måter, men først og fremst handler det om å legge til rette for varierte aktiviteter som på ulike måter stimulerer den helhetlige språkutviklingen.

Sentralt i dette arbeidet er arbeid med ord og begreper. Varierte, rike erfaringer, i naturlige sammenhenger er den beste forutsetningen for god begrepsinnlæring. Flerspråklighet er ikke en fast størrelse. Noen barn er i startfasen av å lære norsk, andre barn kan norsk, og andre språk, og veksler i bruken av dem. Arbeidet må tilpasses det enkelte barn.

I menyen til venstre finner du ressurser som skal bidra til å styrke språkstimulerende aktiviteter i barnehager med flerspråklige barn.

Liten jente mot en vegg med sommerfugl på. Foto: Morten Brun.