Språkarbeid og leseaktiviteter

I vårt arbeid mot barnehagefeltet retter Lesesenteret særlig fokus mot språkarbeid i barnehagen. Det vil si at vi lager ressurser som forteller om hvordan og hvorfor vi kan jobbe med leseaktiviteter og andre språkutviklende aktiviteter.

Målet er å skape bevissthet om hvor viktig godt språkarbeid i barnehagen er, for utviklingen av vennskap, deltakelse i lek, for kommunikasjon, for opplevelser, for læring og for å skape et solid grunnlag for senere lese- og skrivemestring i skolen.

Fire småbarn titter ut av en hylle. Foto: Morten Brun.