MENY

Bestill en Lesegleder

Hanne Britt Rimestad tropper gjerne opp for å fortelle om nye barnebøker. Hun og de andre Leseglederne kan bestilles for å spre leseglede på dag- og kveldstid.

En Lesegleder reiser til skoler, barnehager og andre som ønsker besøk av dem, i hele Sør-Rogaland. Leseglederne presenterer nye bøker for barnelever, lærere, personale og foreldre. Målet er å skape interesse og leseglede, og å gi de voksne kunnskap om lesing og en oppdatering på hva som finnes av ny barne- og ungdomslitteratur, slik at de blir inspirert til å kjøpe, låne og videreformidle bøker til barn og ungdom. Inspirasjonsstunden skal vekke god leselyst og leseglede.

Bestill en Lesesgleder – her er oversikten over våre flinke medarbeidere.

Alle som jobber som Lesegleder har bakgrunn som lærer, førskolelærer eller skolebibliotekar. Leseglederne har i tillegg videreutdanning innen leseutvikling. De kjenner målgruppen godt og vet hvilke bøker som fenger.

Ny litteratur
Lesegledere kan bestilles for å snakke om bøker som passer i barnehage, småskolen, mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående skole eller videreopplæring. Noen Lesegledere er ledige for oppdrag på dagtid, mens de fleste tar oppdrag på kveldstid.

Hanne Britt Rimestad er en av Leseglederne som tar oppdrag på kveldstid. Hun mener det mest fantastiske som finnes er å ta i en bok og kjenne på spenningen om hva som står på neste side. Rimestad vil gjerne at andre også skal få den gode gleden lesing gir.

- Jeg vil at barna skal få gode leseopplevelser som gjør at de selv har lyst å oppsøke bøker. En bok kan brukes på mange nivå, og både barn og voksne kan ha glede av samme boka, sier hun.

Leseglederne er oppdatert på ny litteratur, og de velger med seg de beste bøkene av det nyeste når de reiser rundt og sprer leseglede. Et av målene med Leseglederne er å gjøre ny og aktuell litteratur kjent for flere. Hensikten er blant annet å få voksne til å oppdage ny litteratur som de kan lese for barn. En Lesegleder er altså oppdatert på det nyeste og veileder i ny litteratur.

- Bøkene vi presenterer, er sjelden eldre enn to år, sier Rimestad.

Kan bestilles
Felles for alle som jobber som Lesegleder, er at de brenner for lesing og formidling av aktuell barne- og ungdomslitteratur. De har videreutdanning i lesing og litteraturformidling ved Lesesenteret.

Hanne Britt Rimestad tar oppdrag på kveldstid, mens andre Lesegledere kan være tilgjengelig for oppdrag på dagtid. Noen lesegedere bor i sør- og noen i nordfylket.

Her kan du lese mer om våre flinke Lesegledere.
 

Bestill en lesegleder