MENY

Språk 6 - 16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker, for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

Formål:

Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder?” og” bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”.

Språk 6-16 består av tre obligatoriske deltester, der to av dem undersøker ulike aspekter av verbalt korttidsminne, mens den siste undersøker barns kunnskap om ordenes betydning, dvs. det semantiske aspektet ved språket.

Forfatter:

Ernst Ottem
Jørgen Frost

Utgiver/år:

Statped - Bredtvedt Kompetansesenter (3.opplag 2011)

Faglig område/ferdigheter:

Setningsminne
Ordspenn
Begreper
Fonologisk bevissthet
Grammatikk
Ordavkoding
Lesehastighet

Målgruppe:

 • 6 – 16 år

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Normativ

Materiell/format:

 • Papirformat

Normering/Standardisering:

 • Ja

Kvalifikasjon:

 • Det kreves ingen kvalifikasjon for å bruke materiellet

Tilgjengelighet/rettigheter

 • Statped

Språk:

 • Bokmål
 • Nynorsk

Pris:

 • Testmanual  (kun BM) - 190,-
 • 20  Testark - kr. 300,-
 • Manual + 20 testark - kr. 450,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Forside - testark - lilla firkanter